Persveiligheid

Onze journalisten staan op ooghoogte met alle Nederlanders. Wij weten wat er speelt bij hen om de hoek, we informeren, raken en verbinden mensen. Dat is onmisbaar voor een goed functionerende samenleving, voor het behoud van identiteit en cultuur. Onze nieuwsvoorziening vervult een relevante maatschappelijke rol. Geweld tegen journalisten is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Zij moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of agressie. Wij staan voor persvrijheid en voor onze journalisten!

Overzicht van berichten over persvrijheid en persveiligheid: