Over de RPO

De RPO is op basis van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.

De regionale publieke omroepen brengen onderscheidende regionale journalistiek. De omroepen zien wat er in de regionale samenleving gebeurt, brengen nieuws, controleren de macht en dragen bij aan een sterkere verbondenheid in de regio. De omroepen zetten zich ervoor in om met hun publieke media-aanbod een groot en breed publiek te bereiken.

De concessie die op basis van het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio aan de RPO is verstrekt, verbindt de RPO en de regionale publieke omroepen met elkaar en vormt de basis voor een gezamenlijke beleidscyclus. De Mediawet bepaalt dat de begrotingen van alle regionale publieke omroepen zijn afgestemd op de begroting van de RPO. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in het concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de begroting van de RPO en de bekostigingsaanvragen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt.

Wij coördineren deze beleids- en verantwoordingscyclus en bevorderen samenwerking tussen regionale omroepen. De uitvoering van het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio, de prestatieovereenkomst en de gezamenlijke begroting zijn daarbij leidend. Wij voeren onze taken uit in nauw overleg met de regionale omroepen.

Missie

De RPO versterkt de nieuws- en informatievoorziening en het cultuurdragerschap door regionale omroepen.

Visie

Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheidenheid. Het belang van een  onafhankelijke en krachtige regionale journalistieke infrastructuur neemt toe. Een efficiënte uitvoering van de regionale mediaopdracht door de regionale omroep is noodzakelijk.

Wij verenigen en vertegenwoordigen de regionale publieke omroep in Nederland. Alert en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek, cultuur en media. We bevorderen samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van kennisuitwisseling en innovatie versterken we de functie van de regionale publieke omroep. Met liefde voor de regio.

Kernwaarden

Wij werken vanuit de kernwaarden: alert, betrokken en verbindend.

Alert op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek, cultuur en media. Betrokken bij samenwerking, vernieuwing en efficiëntie. Verbindend tussen omroepen, overheden, politiek en media. Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Regionale omroepen

In Nederland zijn dertien regionale publieke omroepen. In de provincie Zuid-Holland zijn er twee en in elk van de andere provincies is er één. De regionale publieke omroepen zijn de nieuws- en informatiezenders in de regio. Zij kunnen als calamiteitenzender ingezet worden tijdens rampen in de regio via de radio.