Stichting Regionale Publieke Omroep

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke omroep in Nederland.

Missie

De RPO versterkt de nieuws- en informatievoorziening en het cultuurdragerschap door regionale omroepen.

Visie

Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheidenheid. Het belang van een  onafhankelijke en krachtige regionale journalistieke infrastructuur neemt toe. Een efficiënte uitvoering van de regionale mediaopdracht door de regionale omroep is noodzakelijk.

De RPO verenigt en vertegenwoordigt de regionale publieke omroep in Nederland. Alert en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media. De RPO bevordert samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van kennisuitwisseling en innovatie versterkt de RPO de functie van de regionale publieke omroep. Met liefde voor de regio.

Kernwaarden

Alert, betrokken, verbindend.

Ontstaan RPO

De oprichting van de RPO vloeide voort uit beleid van het Kabinet Rutte-Asscher en een wijziging van de Mediawet met het doel te komen tot een voor alle regionale omroepen gemeenschappelijk begrotings- en verantwoordingscyclus en meer onderlinge samenwerking.

Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) heeft de stichting RPO opgericht in 2016. ROOS, sinds 1988 het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de regionale omroepen, is per 1 juli 2017 in de RPO opgegaan via een juridische fusie.

Regionale omroepen

In Nederland zijn dertien regionale publieke omroepen. In de provincie Zuid-Holland zijn er twee en in elk van de andere provincies is er één. De regionale publieke omroepen zijn de nieuws- en informatiezenders in de regio. Zij kunnen als calamiteitenzender ingezet worden tijdens rampen in de regio via de radio.