Over de RPO

De RPO is op basis van de Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.

De RPO coördineert de beleids- en verantwoordingscyclus voor de regionale publieke omroep en bevordert samenwerking tussen regionale omroepen. De uitvoering van het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio, de (nog af te sluiten) prestatieovereenkomst en de gezamenlijke begroting zijn daarbij leidend. De RPO voert zijn taken uit in nauw overleg met de regionale omroepen.

Missie

De RPO versterkt de nieuws- en informatievoorziening en het cultuurdragerschap door regionale omroepen.

Visie

Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheidenheid. Het belang van een  onafhankelijke en krachtige regionale journalistieke infrastructuur neemt toe. Een efficiënte uitvoering van de regionale mediaopdracht door de regionale omroep is noodzakelijk.

De RPO verenigt en vertegenwoordigt de regionale publieke omroep in Nederland. Alert en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media. De RPO bevordert samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van kennisuitwisseling en innovatie versterkt de RPO de functie van de regionale publieke omroep. Met liefde voor de regio.

Kernwaarden

De kernwaarden van de RPO zijn: alert, betrokken en verbindend.

Alert op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media. Betrokken bij samenwerking, vernieuwing en efficiëntie. Verbindend tussen omroepen. Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Regionale omroepen

In Nederland zijn dertien regionale publieke omroepen. In de provincie Zuid-Holland zijn er twee en in elk van de andere provincies is er één. De regionale publieke omroepen zijn de nieuws- en informatiezenders in de regio. Zij kunnen als calamiteitenzender ingezet worden tijdens rampen in de regio via de radio.