De RPO behartigt de belangen van de regionale omroepen
De RPO bevordert de samenwerking tussen regionale omroepen
De RPO ontwikkelt beleid en vertegenwoordigt de bedrijfstak

De RPO is het samenwerkings- en coördinatie- orgaan voor de regionale publieke omroepen in Nederland.