Commissariaat voor de Media (CvdM)

European Association of Regional Television (CIRCOM Regional)

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK)

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) 

Raad voor Cultuur (RvC)

Raad voor de Journalistiek (RvdJ)

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)