European Association of Regional Television (CIRCOM Regional)

Commissariaat voor de Media (CvdM)

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) 

Organisatie van lokale omroepen in Nederland (OLON)

Raad voor Cultuur (RvC)

Raad voor de Journalistiek (RvdJ)

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)