Regionale mediaraden

Iedere regionale omroep heeft een regionale mediaraad die het media-aanbodbeleid bepaalt.

De leden van de regionale mediaraad vormen samen een afspiegeling van het verzorgingsgebied van de regionale omroep. Dit is vastgelegd in artikel 2.61 van de Mediawet en beschreven in het Concessiebeleidsplan Liefde voor de regio.

De RPO heeft in juni 2018 een bijeenkomst georganiseerd voor leden van de regionale mediaraden om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop de regionale mediaraden verantwoording afleggen over de uitvoering van het publieke media-aanbodbeleid.

Om de regionale mediaraden te ondersteunen bij de invulling van hun taak heeft de RPO een Handleiding Regionale Mediaraden opgesteld.