Regionale Mediaraden

Iedere regionale omroep heeft een regionale mediaraad die het media-aanbodbeleid bepaalt.

De leden van de regionale mediaraad vormen samen een afspiegeling van het verzorgingsgebied van de regionale omroep. Dit is vastgelegd in artikel 2.61 van de Mediawet en beschreven in het Concessiebeleidsplan Liefde voor de regio.

De Handleiding Regionale Mediaraad ondersteunt mediaraden en leden bij de invulling van hun taak.

Bijlages voor deze pagina