Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) brengt ieder jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van zaken bij de RPO en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau door de regionale omroepen. Alle regionale omroepen maken daarnaast hun eigen jaarverslag, die ze op hun websites publiceren.

Jaarverslag 2017

2017 is voor de RPO een overgangs- en voorbereidingsjaar. Organisatorisch is de belangrijkste wijziging de juridische fusie tussen de RPO en ROOS. De fusie is onderdeel van de afspraken met staatssecretaris Dekker en vindt plaats op 1 juli 2017. Met de fusie sluit de RPO zijn rol als kwartiermaker af en geeft de RPO volledig en als enige, invulling aan zijn wettelijke rol als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

In het eerste jaarverslag van de RPO wordt niet alleen teruggeblikt op zaken die de RPO aangaan. De RPO is wettelijk verankerd vanwege het belang dat de wetgever er aan hecht dat de inwoners van ons land op regionaal niveau toegang hebben tot een goede publieke regionale nieuws- en informatievoorziening. Eén die tegelijkertijd de culturele diversiteit van ons land laat zien en versterkt. In dat belang voorzien 13 regionale omroepen die dagelijks actief de ontwikkelingen in hun verzorgingsregio’s volgen en daarover berichten via radio, televisie, internet en sociale media. Het past dan ook om in dit jaarverslag juist die inhoudelijke component een plek te geven. Jaarverslag 2016

Bijlages voor deze pagina