Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) brengt ieder jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van zaken bij de RPO en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau door de regionale omroepen. Alle regionale omroepen maken daarnaast hun eigen jaarverslag, die ze op hun websites publiceren.

Jaarverslag 2022

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. De dertien regionale publieke omroepen bereiken met de crossmediale strategie via radio, televisie, apps, websites en sociale media gemiddeld 80% van het publiek. Het overgrote deel van dit publiek vindt de regionale omroep betrouwbaar, actueel, informatief en betrokken.

Al met al is 2022 een jaar waarin we belangrijke stappen zetten en waarin we ons richten op de verdere ontwikkeling van de RPO en de regionale omroepen, op de start van ons innovatietraject en op onze relaties met andere partijen – zowel intern als extern. De RPO en de regionale omroepen zijn klaar voor het vervolg van de transitie. En dat is belangrijker dan ooit. Immers, de voortrazende technologische ontwikkelingen, de toenemende druk op het vermogen om ons publiek op de juiste manier van nieuws en cultuur te blijven voorzien en daardoor relevant te zijn en te blijven als regionale verbindende schakel met álle inwoners van Nederland spelen een grotere rol dan ooit tevoren. In die wetenschap is het goed om te constateren dat de basis op orde is en dat we de volgende stappen in de uitwerking van het concessiebeleidsplan kunnen zetten.

Ga naar het online jaarverslag 

Jaarverslag 2021

De regionale omroep is op de goede weg, zo is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van het RPO Concessiebeleidsplan (CBP) 2017-2025 Liefde voor de regio. De eerste helft van afgelopen jaar stond in het teken van deze evaluatie. Het kan altijd beter, daarom is de tweede helft van het jaar besteed aan het maken van plannen om de sector nog sterker te maken. De regionale omroep gaat de verbinding aan met de landelijke en lokale omroepen om zich in te zetten voor een doelmatige versterking van het gehele publieke omroepbestel.

De tussentijdse evaluatie van het CBP leidt tot een verdieping en aanscherping van de ambities van de regionale omroepen voor de 2e helft van de concessieperiode (2022- 2025). De evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke commissie onder leiding van mevrouw Guusje ter Horst. De adviezen van de commissie zijn door de RPO en de 13 regionale publieke omroepen vertaald naar 7 strategische prioriteiten om vanaf 2022 mee aan de slag te gaan.

Lees alles over de regionale omroep in het Jaarverslag 2021. Ook de WNT-verantwoording 2021 is gepubliceerd.

Jaarverslag 2020

De regionale omroepen brengen onderscheidende regionale journalistiek. Ze zien wat er in de regionale samenleving gebeurt; brengen nieuws, controleren de macht, versterken de regionale identiteit en cultuur en dragen zo bij aan een sterke(re) verbondenheid in de regio. De omroepen zetten zich ervoor in om met hun publieke media-aanbod een groot en breed publiek te bereiken. Het bereik van onze online kanalen is, in dit bijzondere coronajaar, verder gestegen. Wekelijks gebruikt bijna 40% van ons publiek de online kanalen. Ze lezen het laatste nieuws op de app, kijken een documentaire (terug) op de website of stemmen op een poll op social media. Het weekbereik ligt nu nagenoeg hetzelfde niveau als dat van televisie. Lees alles over de regionale omroep in tijden van corona in het Jaarverslag 2020. Ook de WNT-verantwoording 2020 is gepubliceerd.

Jaarverslag 2019

Het bereik van onze online kanalen is verder gestegen naar 56%. En dat gaat niet ten koste van televisie en radio. Het bereik van deze kanalen is stabiel. We zien een steeds groter deel van ons publiek alle drie de kanalen gebruiken. Inmiddels gebruikt 30% van het publiek alle drie onze aanbodkanalen, televisie, radio én online, met regelmaat. Ook dat aandeel is gegroeid. Dat zijn enkele opvallende prestaties van de regionale omroepen uit het Jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2018

De sterke positie van de regionale publieke omroepen, wordt niet alleen meer via televisie en radio gerealiseerd, maar ook steeds meer online. De websites, apps en sociale media van de dertien regionale omroepen worden steeds vaker door het publiek gebruikt. De samenwerking met de NOS heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Televisie blijft de belangrijkste informatiebron van de regionale omroepen, terwijl het bereik van de online kanalen dus fors stijgt. Dat zijn enkele opvallende prestaties van de regionale omroepen uit het Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2017

2017 is voor de RPO een overgangs- en voorbereidingsjaar. Organisatorisch is de belangrijkste wijziging de juridische fusie tussen de RPO en ROOS. De fusie is onderdeel van de afspraken met staatssecretaris Dekker en vindt plaats op 1 juli 2017. Met de fusie sluit de RPO zijn rol als kwartiermaker af en geeft de RPO volledig en als enige, invulling aan zijn wettelijke rol als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.

Jaarverslag 2016

In het eerste jaarverslag van de RPO wordt niet alleen teruggeblikt op zaken die de RPO aangaan. De RPO is wettelijk verankerd vanwege het belang dat de wetgever er aan hecht dat de inwoners van ons land op regionaal niveau toegang hebben tot een goede publieke regionale nieuws- en informatievoorziening. Eén die tegelijkertijd de culturele diversiteit van ons land laat zien en versterkt. In dat belang voorzien 13 regionale omroepen die dagelijks actief de ontwikkelingen in hun verzorgingsregio’s volgen en daarover berichten via radio, televisie, internet en sociale media. Het past dan ook om in dit jaarverslag juist die inhoudelijke component een plek te geven.