CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing. Tevens is de CAO Sociale Regeling van toepassing.

CAO voor het Omroeppersoneel 2019-2021
Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen hebben samen met de vakbonden NVJ en CNV een akkoord gesloten voor de CAO voor het Omroeppersoneel 2019-202. Mede dankzij de grote steun vanuit deze vakbonden is er op 5 november 2020 een handtekening gezet onder het akkoord, dat zorgt voor een passende structurele loonsverhoging voor werknemers en een code ‘Goed Opdrachtgeverschap ’ die betrekking heeft op zzp’ers. De FNV kreeg van haar leden geen mandaat om tot deze nieuwe cao toe te treden. Wel is de FNV partij in de Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep.

De cao is afgesloten voor drie jaar en gaat (met terugwerkende kracht) over de jaren 2019, 2020 en 2021. De cao geldt voor 4.900 mediamakers: 3.600 werken voor de NPO en 1.300 voor de RPO. Afgesproken is onder meer een structurele loonsverhoging van 5% over 3 jaar. Het gaat om een structurele verhoging van 2,6% per 1 januari 2020, een structurele verhoging van 1% per 1 juli 2020 en 1,4% structureel per 1 april 2021.

Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep
De NPO en RPO hebben met de NVJ, FNV en CNV als vertegenwoordigers van zzp’ers en de medewerkers van producenten die ten behoeve van de publieke media-instellingen opdrachten vervullen, gezamenlijk de Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep opgesteld. De Code geldt sinds 1 december 2020 en is bedoeld voor zowel omroep opdrachtgevers als opdrachtnemers. De omroep opdrachtgevers kunnen met deze Code invulling geven aan hun opdrachtgeverschap. De opdrachtnemers weten wat ze op grond van deze Code van opdrachtgevers kunnen en mogen verwachten en waar zij aan dienen te voldoen. Omroep opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen elkaar hier over en weer op aanspreken.

CAO Sociale regeling 2019-2022
In 2019 hebben de achterbannen van vakorganisaties FNV, NVJ en CNV ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe sociale regeling vanaf 1 januari 2019. De regeling is overeengekomen in de vorm van een separate cao en is geen bijlage meer van de CAO voor het Omroeppersoneel. De CAO Sociale Regeling heeft een looptijd van vier jaar (2019 – 2022). De regeling is niet de gehele looptijd identiek, maar voorziet in een afbouw door middel van een tijdelijke garantiebepaling van de voorheen toegepaste kantonrechtersformule naar de huidige wettelijke transitievergoeding. Bij de sociale regeling hoort ook het Reglement begeleidingscommissie.