CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing. Tevens is de CAO Sociale Regeling van toepassing.

CAO voor het Omroeppersoneel 2017-2018
De CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 is de cao die geldt totdat er een nieuwe cao tot stand is gekomen.

Deze cao geldt voor de bijna 1.300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3.600 van de landelijke omroepen. De betrokken vakorganisaties zijn FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Geen overeenstemming over nieuwe CAO 2019
Werkgevers en de vakbonden zijn het in 2019 niet eens geworden over een nieuwe cao. De cao had betrekking moeten hebben op 2019 en 2020. Een ruimhartig loonbod en goede procesafspraken over inhoudelijke onderwerpen zijn door de vakbonden afgewezen. Alle omroepmedewerkers die in dienst waren op 1 december 2019 hebben daarom over 2019 een eenmalige bijdrage van 2,6% gekregen. Met dit percentage wordt de inflatie over 2019 gecompenseerd.

CAO-overleg 2020
Het cao-overleg van 28 september heeft niet geresulteerd in een onderhandelingsakkoord, maar wel in een voorstel van werkgevers, dat de werknemersorganisaties voorleggen aan hun achterbannen.

Het eindbod van de werkgevers is een structurele loonsverhoging van 5% over drie jaar. Het werkgeversvoorstel is om de huidige ruimte voor flexcontracten te behouden. Dat betekent dat in de regel 25% van de werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan krijgen. Ook is er een zogeheten Fair Practice Code ‘Goed Opdrachtgeverschap’ overeengekomen met daarin minimumtarieven en bepalingen die de relatie tussen omroepen en opdrachtnemers, waaronder ook producenten van omroepproducties, nader vorm kunnen geven. Het minimumtarief voor zzp’ers zal worden afgeleid van de cao-schalen.

De bonden leggen het voorstel voor aan hun achterban en komen in de week van 12 oktober met een reactie na peiling van hun leden.

Villamedia, de website over journalistiek, sprak met werkgeversonderhandelaar Gerard Schuiteman over het eindbod.

CAO Sociale regeling 2019-2022
Begin mei 2019 hebben de achterbannen van vakorganisaties FNV, NVJ en CNV ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe sociale regeling vanaf 1 januari 2019. De regeling is overeengekomen in de vorm van een separate CAO en is geen bijlage meer van de CAO voor het Omroeppersoneel. De CAO Sociale Regeling heeft een looptijd van vier jaar (2019 – 2022). De regeling is niet de gehele looptijd identiek, maar voorziet in een afbouw door middel van een tijdelijke garantiebepaling van de voorheen toegepaste kantonrechtersformule naar de huidige wettelijke transitievergoeding.