CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing.

CAO voor het Omroeppersoneel 2024
Meer werkzekerheid, een vermindering van het aantal tijdelijke contracten in de omroepwereld, hogere vergoedingen voor zzp’ers, en een loonsverhoging van in totaal 10,5% voor alle omroepmedewerkers. Met deze maatregelen zijn werkgevers en de beroepsvereniging NVJ het eens geworden over het afsluiten van een nieuwe CAO voor het omroeppersoneel voor heel 2024, met nog een aanvullende salarismaatregel voor het jaar 2023.  

CAO voor het Omroeppersoneel 2022-2023
Mede dankzij de steun vanuit de achterban van deze drie vakbonden kan er een handtekening worden gezet onder een cao-akkoord dat zorgt voor een structurele loonsverhoging voor alle werknemers van de landelijke publieke omroepen (NPO) en regionale publieke omroepen (RPO). De CAO voor het Omroeppersoneel is afgesloten voor twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2023. Onderdeel van de nieuwe cao betreft een structurele loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van 1% per 1 juli 2022 en per 1 januari 2023 nogmaals een structurele verhoging met 2%.

Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep
De NPO en RPO hebben met de NVJ, FNV en CNV als vertegenwoordigers van zzp’ers en de medewerkers van producenten die ten behoeve van de publieke media-instellingen opdrachten vervullen, gezamenlijk de Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep opgesteld. De Code geldt sinds 1 december 2020 en is bedoeld voor zowel omroep opdrachtgevers als opdrachtnemers. De omroep opdrachtgevers kunnen met deze Code invulling geven aan hun opdrachtgeverschap. De opdrachtnemers weten wat ze op grond van deze Code van opdrachtgevers kunnen en mogen verwachten en waar zij aan dienen te voldoen. Omroep opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen elkaar hier over en weer op aanspreken.