CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing. Tevens is de CAO Sociale Regeling van toepassing.

CAO voor het Omroeppersoneel 2019-2021
Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen hebben samen met de vakbonden NVJ en CNV een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor het omroeppersoneel. Mede dankzij de grote steun vanuit deze vakbonden kon er op 5 november een handtekening worden gezet onder het akkoord, dat zorgt voor een passende structurele loonsverhoging voor werknemers en een code ‘Goed Opdrachtgeverschap’ die betrekking heeft op zzp’ers. De FNV kreeg van haar leden geen mandaat om tot deze nieuwe cao toe te treden. Wel is de FNV partij in de Code Goed Opdrachtgeverschap.

De nieuwe cao is afgesloten voor drie jaar en gaat (met terugwerkende kracht) over de jaren 2019, 2020 en 2021. De cao geldt voor 4.900 mediamakers: 3.600 werken voor de NPO en 1.300 voor de Regionale Publieke Omroep (RPO). Afgesproken is onder meer een structurele loonsverhoging van 5% over 3 jaar. Het gaat om een structurele verhoging van 2,6% per 1 januari 2020, een structurele verhoging van 1% per 1 juli 2020 en 1,4% structureel per 1 april 2021.

De nieuwe cao werd afgesloten dankzij grote steun onder de achterban van de CNV en de grootste vakbond in medialand, de NVJ. Met de steun van maar liefst 97% van alle uitgebrachte stemmen ging de journalistieke vakbond akkoord met het cao-voorstel, dat eind vorige maand na een intensief onderhandelingsproces op tafel kwam. Van de FNV stemde uiteindelijk een derde van de achterban voor het voorstel, waardoor die vakbond niet akkoord kon gaan.

Lees hier het volledige bericht over het akkoord. De volledige cao voor het Omroeppersoneel 2019-2021 wordt binnenkort als bijlage gepubliceerd.

CAO Sociale regeling 2019-2022
Begin mei 2019 hebben de achterbannen van vakorganisaties FNV, NVJ en CNV ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe sociale regeling vanaf 1 januari 2019. De regeling is overeengekomen in de vorm van een separate CAO en is geen bijlage meer van de CAO voor het Omroeppersoneel. De CAO Sociale Regeling heeft een looptijd van vier jaar (2019 – 2022). De regeling is niet de gehele looptijd identiek, maar voorziet in een afbouw door middel van een tijdelijke garantiebepaling van de voorheen toegepaste kantonrechtersformule naar de huidige wettelijke transitievergoeding.

Geen overeenstemming over nieuwe CAO 2019
Werkgevers en de vakbonden zijn het in 2019 niet eens geworden over een nieuwe cao. De cao had betrekking moeten hebben op 2019 en 2020. Alle omroepmedewerkers die in dienst waren op 1 december 2019 hebben daarom over 2019 een eenmalige bijdrage van 2,6% gekregen. Met dit percentage wordt de inflatie over 2019 gecompenseerd.

CAO voor het Omroeppersoneel 2017-2018
De CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 is de cao die geldt totdat er een nieuwe cao tot stand is gekomen.

Deze cao geldt voor de bijna 1.300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3.600 van de landelijke omroepen. De betrokken vakorganisaties zijn FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).