CAO voor het Omroeppersoneel

Op medewerkers van de regionale en landelijke publieke omroepen met een vast dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd is de CAO voor het Omroeppersoneel van toepassing. Tevens is de CAO Sociale Regeling van toepassing.

CAO voor het Omroeppersoneel 2017-2018
De CAO voor het Omroeppersoneel voor de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 is de cao die geldt totdat er een nieuwe cao tot stand is gekomen.

Deze cao geldt voor de bijna 1.300 medewerkers van de regionale omroepen en de ruim 3.600 van de landelijke omroepen. De betrokken vakorganisaties zijn FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Geen overeenstemming over nieuwe CAO
Werkgevers en de vakbonden zijn het in 2019 niet eens geworden over een nieuwe cao. De cao had betrekking moeten hebben op 2019 en 2020. Een ruimhartig bod en goede procesafspraken over inhoudelijke onderwerpen zijn door de vakbonden afgewezen. Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroep noemen dit enorm spijtig en vinden het onbegrijpelijk dat het bod niet is aanvaard.

Door de houding van de bonden is er geen cao over 2019 en wordt de medewerkers van de landelijke en regionale publieke een structurele loonsverhoging onthouden. Werkgevers van de publieke omroep hebben nu na intern overleg besloten om vrijwillig alle omroepmedewerkers over 2019 een eenmalige bijdrage van 2,6% uit te keren. Met dit percentage wordt de inflatie over 2019 gecompenseerd. Hiermee spreken de werkgevers van de publieke omroep ook hun waardering uit naar alle medewerkers die zich in deze lastige tijden van bezuinigingen en discussies over de publieke omroep met hart en ziel inzetten om dagelijks prachtige programma’s te maken voor een breed publiek.

Het afgewezen bod van de werkgevers bevatte een structurele loonsverhoging van 1,5% per oktober 2019, 2% vanaf januari 2020 en 1% per oktober 2020. In totaal dus een structurele loonsverhoging van 4,5%. Daarnaast zouden werknemers aan het einde van 2019, naast de vaste decemberuitkering van 6%, ook nog eenmalig 2% van een jaarsalaris krijgen.

De werkgevers noemen dit bod ruimhartig en verantwoord, vooral gezien de financiële situatie van de landelijke en regionale publieke omroep. Nieuwe bezuinigingen zullen de landelijke omroep de komende jaren verder treffen en bij de regionale omroepen blijven de reclame-inkomsten teruglopen. Het eindvoorstel van de bonden ging over een kortere periode, kwam daardoor veel te hoog uit, en was daarmee voor de werkgevers niet aanvaardbaar. Bovendien waren er voorstellen over inhoudelijke onderwerpen aan gekoppeld die we volgens afspraak pas ná een bereikt CAO-akkoord zouden bespreken.

Werkgevers zullen de vakbonden begin volgend jaar uitnodigen om te gaan praten over een cao over 2020 en diverse inhoudelijke onderwerpen.

CAO Sociale regeling 2019-2022
Begin mei 2019 hebben de achterbannen van vakorganisaties FNV, NVJ en CNV ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe sociale regeling vanaf 1 januari 2019. De regeling is overeengekomen in de vorm van een separate CAO en is geen bijlage meer van de CAO voor het Omroeppersoneel. De CAO Sociale Regeling heeft een looptijd van vier jaar (2019 – 2022). De regeling is niet de gehele looptijd identiek, maar voorziet in een afbouw door middel van een tijdelijke garantiebepaling van de voorheen toegepaste kantonrechtersformule naar de huidige wettelijke transitievergoeding.