English instructions below

Instructies:

Stichting RPO verzorgt onder meer gezamenlijke inkoopprocedures voor regionale publieke media instellingen in Nederland.

Als de aankondiging van een procedure vermeldt dat documenten via deze website kunnen worden verkregen, dan kan een verzoek voor toezending van de genoemde documenten worden ingediend door het sturen van een e-mail aan inkoop @ stichtingrpo.nl (zonder spaties) onder vermelding van het kenmerk in de aankondiging. Verdere instructies voor de procedure staan vermeld in de aankondiging en de toegezonden documenten.

Dit mailadres wordt alleen gebruikt voor inkoopprocedures. Dit mailadres mag niet worden gebruikt voor acquisitie of andere doelen.

Instructions:

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is the legal coordination and collaboration entity for the regional public broadcasters in the Netherlands. Among others, RPO facilitates collective procurement for the regional public broadcasters in the Netherlands.

If a procurement announcement by RPO states that documents can be obtained via this website, then the mentioned documents can be requested by sending an e-mail to inkoop @ stichtingrpo.nl (without spaces). Please mention the reference number stated in the announcement in your request. All other instructions regarding the procedure will be mentioned in the announcement and the provided documentation.

This email address is solely used for procurement. It cannot be used for acquisition or any other purposes.