Privacyverklaring

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is door de minister OCW aangewezen als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. De RPO legt in deze privacyverklaring uit of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

De RPO coördineert de activiteiten van de regionale publieke omroepen waar nodig en bevordert de samenwerking tussen deze omroepen. De RPO verzorgt – in tegenstelling tot de regionale publieke omroepen – zelf geen media-aanbod zoals televisie- of radioprogramma’s, websites of apps. Als u vragen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens via de kanalen van een regionale publieke omroep kunt u zich tot de betreffende regionale omroep wenden.

Websites
De RPO beheert twee websites: www.stichtingrpo.nl en www.liefdevoorderegio.nl.

Deze websites hanteren functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Voor het overige worden via deze websites geen persoonsgegevens verwerkt.

Nieuwsbrief
Voor onze communicatie maken wij gebruik van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is primair bestemd voor relaties van de RPO en medewerkers van de regionale omroepen. Bij het abonneren op deze nieuwsbrief, vraagt de RPO alsdan toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken met het doel u te kunnen informeren over de activiteiten van de RPO en de regionale publieke omroepsector. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken. De RPO stopt dan in het vervolg met het verwerken van jouw persoonsgegevens, tenzij er een andere reden is die ons verplicht hiertoe.

Bijeenkomsten/evenementen
De RPO organiseert, in het kader van opleiding van omroepmedewerkers, het NL Media Event. Daarnaast kan de RPO andere bijeenkomsten organiseren. De RPO nodigt hiervoor haar relaties en medewerkers van de regionale omroepen uit. De persoonsgegevens van deelnemers aan deze bijeenkomsten gebruikt de RPO om de deelnemer te informeren over de inhoud, plaats en datum van het evenement, indien mogelijk via de nieuwsbrief van de RPO. Rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van de RPO om medewerkers op te leiden.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de hiervoor bedoelde persoonsgegevens is Stichting Regionale Publieke Omroep gevestigd in het Mediacentrum, derde verdieping, Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ in Hilversum.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de RPO daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De RPO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Zo zal de RPO persoonsgegevens na afloop van het betreffende evenement of bij uitschrijving van de nieuwsbrief dan wel na indiening van een verzoek daartoe, per direct verwijderen.

Beveiliging
Medewerkers van de RPO hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Uw rechten, vragen en klachten
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft onder meer de volgende rechten:

  • recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
  • recht van inzage (artikel 15 AVG )
  • recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  • recht op gegevenswissing/vergetelheid (artikel 17 AVG)
  • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  • recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, kunt u een e-mail sturen aan privacy@stichtingrpo.nl, onder vermelding van ‘privacy’.

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.