Organisatie

De RPO kent vanuit de Mediawet een raad van toezicht en een bestuur. Daarnaast kent de RPO het statutaire orgaan Overleg Regionale Omroepen.

Raad van toezicht

Alle leden van de raad van toezicht zijn per 31 mei 2016 bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 5 jaar. Herbenoeming is eenmaal voor een aansluitende periode mogelijk. De raad van toezicht kent de volgende samenstelling:

 • Rein van der Kluit, voorzitter
 • Babette Aalberts, lid
 • Danielle Jansen Heijtmajer, lid
 • Maria Henneman, lid
 • Roeland Stekelenburg, lid

De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht wordt op grond van artikel 2.60d, vierde lid van de Mediawet vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vaste vergoeding voor het voorzitterschap bedraagt op jaarbasis € 17.500,- en voor een lid van de raad van toezicht € 12.500,-.

Bestuur

Mark Minkman is door de raad van toezicht benoemd als bestuurder ad interim. De procedure voor de werving van een nieuwe vaste bestuurder start in september 2020.

Overleg Regionale Omroepen

De RPO kent een overleg van regionale omroepen, het Overleg Regionale Omroepen (ORO), bestaande uit de (enig) bestuurders van de regionale publieke media-instellingen. Het ORO biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen de regionale publieke media-instellingen en de RPO. Het ORO is bevoegd gevraagd en ongevraagd te adviseren aan de bestuurder van de RPO.

Indien een bestuur van een regionale publieke media-instelling uit meer dan één persoon bestaat, wordt de desbetreffende regionale publieke media-instelling in het ORO vertegenwoordigd door de bestuurder die daartoe wordt aangewezen door het bestuur van die regionale publieke media-instelling.

De samenstelling van het ORO is als volgt:

 • Gijs Lensink (Stichting RTV Noord) – vice-voorzitter
 • Nina Hiddema (Stichting Omrop Fryslân)
 • Dink Binnendijk (Stichting RTV Drenthe)
 • Marcel Oude Wesselink (Stichting RTV Oost)
 • Guus van Kleef (Stichting Omroep Gelderland) – voorzitter
 • Gerard Schuiteman (Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland)
 • Allard Berends (Stichting Omroep Flevoland)
 • David Vink (Stichting RTV NH)
 • Gerard Milo (Stichting Omroep West)
 • Bert Klaver (Stichting Regionale Omroep Rijnmond eo)
 • Monique Schoonen (Stichting Omroep Zeeland)
 • Henk Lemckert (Stichting Omroep Brabant)
 • Peter Elbers (L1-Stichting Omroep Limburg)