Organisatie

De RPO kent vanuit de Mediawet een raad van toezicht en een bestuur. Daarnaast kent de RPO het statutaire orgaan Overleg Regionale Omroepen.

Raad van toezicht

Alle leden van de raad van toezicht zijn per 31 mei 2016 bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 5 jaar. Herbenoeming is eenmaal voor een aansluitende periode mogelijk. De raad van toezicht kent de volgende samenstelling:

 • Rein van der Kluit, voorzitter
 • Babette Aalberts, lid
 • Danielle Jansen Heijtmajer, lid
 • Maria Henneman, lid
 • Roeland Stekelenburg, lid

De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht wordt op grond van artikel 2.60d, vierde lid van de Mediawet vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vaste vergoeding voor het voorzitterschap bedraagt op jaarbasis € 17.500,- en voor een lid van de raad van toezicht € 12.500,-.

Bestuur

Bij oprichting van de stichting Regionale Publieke Omroep op 26 mei 2016 is Gerard Schuiteman benoemd als bestuurder van de RPO. Na benoeming van de raad van toezicht heeft de raad, op basis van de Mediawet van dat moment, Gerard Schuiteman per 1 juni 2016 met instemming van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot bestuurder van de RPO.

Nevenfuncties van de bestuurder uit hoofde van de hoofdfunctie:

 • Lid bestuur, secretaris van de Werkgeversvereniging voor de Media (onbezoldig)
 • Lid bestuur, vice-voorzitter van de Pensioenraad PNO Media (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Omroepwerkgevers (onbezoldigd)

Overleg Regionale Omroepen

De RPO kent een overleg van regionale omroepen, het Overleg Regionale Omroepen, bestaande uit de (enig) bestuurders van de regionale publieke media-instellingen. Het Overleg Regionale Omroepen biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen de regionale publieke media-instellingen en de RPO. Het Overleg Regionale Omroepen is bevoegd gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het bestuur van de RPO.

Indien een bestuur van een regionale publieke media-instelling uit meer dan één persoon bestaat, wordt de desbetreffende regionale publieke media-instelling in het Overleg Regionale Omroepen vertegenwoordigd door de bestuurder die daartoe wordt aangewezen door het bestuur van die regionale publieke media-instelling.

De samenstelling van het Overleg Regionale Omroepen is als volgt:

 • Gijs Lensink (Stichting RTV Noord) – vice-voorzitter
 • Nina Hiddema (Stichting Omrop Fryslân)
 • Dink Binnendijk (Stichting RTV Drenthe)
 • Marcel Oude Wesselink (Stichting RTV Oost)
 • Guus van Kleef (Stichting Omroep Gelderland) – voorzitter
 • Petrice Broeders a.i. (Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland)
 • Allard Berends (Stichting Omroep Flevoland)
 • David Vink (Stichting RTV NH)
 • Gerard Milo (Stichting Omroep West)
 • Bert Klaver (Stichting Regionale Omroep Rijnmond eo)
 • Monique Schoonen (Stichting Omroep Zeeland)
 • Henk Lemckert (Stichting Omroep Brabant)
 • Bert Lemmens (L1-Stichting Omroep Limburg)