Subsidieregeling voor regionale publieke omroepen 

Begin april 2019 is een nieuwe subsidieregeling voor regionale publieke omroepen opengesteld door het Ministerie van OCW. De subsidieregeling stelt regionale publieke omroepen in staat om subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op (onder andere) toekomstgerichte innovatie en op samenwerking tussen hen en landelijke of lokale publieke media-instellingen. De regeling vervangt de Frictiekostenregeling B die voor deze projecten niet geschikt bleek te zijn.

De nieuwe regeling stelt regionale publieke omroepen in staat hun krachten verder te bundelen en gezamenlijk uitdagingen aan te gaan, kansen te pakken, vernieuwende projecten op te starten en nog meer samenwerking te zoeken met de landelijke én lokale publieke media-instellingen. Deze subsidieregeling is bedoeld om hieraan bij te dragen.

Projecten moeten wel een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze bijdragen aan de doelstellingen die de RPO en de dertien regionale omroepen geformuleerd hebben in het Concessiebeleidsplan 2017–2025 ‘Liefde voor de Regio’. Ook moeten projecten ten goede komen aan meerdere regionale publieke omroepen óf aan een samenwerking tussen hen en landelijke of lokale publieke media-instellingen.

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bijlages voor deze pagina