Subsidieregeling innovatie & samenwerking 

In januari 2020 is de vernieuwde Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke omroepen opengesteld door het Ministerie van OCW. 

De regeling stelt regionale publieke omroepen in staat om subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op (onder andere) toekomstgerichte innovatie en op samenwerking tussen hen en landelijke of lokale publieke media-instellingen.

De regeling vervangt de subsidieregeling van april 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere een splitsing en verhoging van het subsidieplafond voor 2020, de toevoeging van een motiveringsvereiste, en de toevoeging van de mogelijkheid tot medeondertekening van de aanvraag.

De vernieuwde subsidieregeling is gepubliceerd op Overheid.nl.