Prestatieovereenkomst

Recent hebben de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de RPO op basis van het concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio een prestatieovereenkomst afgesloten. Alle regionale omroepen hebben de prestatieovereenkomst getekend voor akkoord. In de prestatieovereenkomst zijn prestatieafspraken vastgelegd op de onderwerpen media-aanbod, bereik, innovatie en ontwikkeling en samenwerking. Zo zijn er bijvoorbeeld concrete afspraken gemaakt over het minimaal aantal te verzorgen documentaires, over een toename van het bereik en over de minimale waardering van gebruikers. Ook zijn inspanningsverplichtingen geformuleerd, bijvoorbeeld dat de regionale omroepen streven naar het vergroten van interactie met het publiek. Met het Commissariaat voor de Media worden afspraken gemaakt over de wijze van rapportage over de hiervoor genoemde onderwerpen.

De prestatieovereenkomst werkt voor bepaalde afspraken terug tot en met 1 januari 2020. Vanaf dit jaar rapporteert de RPO in haar jaarverslag over de uitvoering van de prestatieafspraken. De overeenkomst is gepubliceerd in de Staatscourant.

Demissionair minister Slob over het sluiten van de prestatieovereenkomst met de regionale publieke omroep: “Voor het eerst met regionale omroepen prestatieafspraken gemaakt. Blij ook met de goede samenwerking nu tussen landelijke-, regionale- en lokale publieke omroepen. Was één van mijn doelen deze periode. Afgelopen jaren heb ik tijdens mijn bezoeken aan de redacties met eigen ogen de waarde van goed functionerende regionale publieke omroepen gezien. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij ook de komende jaren weer mooie en goede, journalistieke, producties gaan maken.”