Aanbodkanalen

Aanbodkanalen van de regionale publieke omroepen zijn op grond van de Mediawet 2008 pas toegelaten na instemming van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Het overzicht van de door de minister goedgekeurde aanbodkanalen van de regionale omroepen is opgenomen in onderstaande RPO Begroting 2024 (vanaf bladzijde 56).

De Beleidsregel aanbodkanaal regelt wanneer een aanbodkanaal van een publieke omroep wordt gezien als een nieuw aanbodkanaal. Dat kan een heel nieuw kanaal zijn van een omroep. Het kan ook een structurele wijziging van een bestaand kanaal zijn. Wat er verstaan wordt onder een aanbodkanaal en onder een structurele wijziging, staat beschreven in de beleidsregel.