De Beleidsregel aanbodkanaal regelt wanneer een aanbodkanaal van een publieke omroep gezien wordt als een nieuw aanbodkanaal.
Dat kan een heel nieuw kanaal zijn van een omroep. Het kan ook een structurele wijziging van een bestaand kanaal zijn.
Wat er verstaan wordt onder een aanbodkanaal en onder een structurele wijziging, staat beschreven in de beleidsregel van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
De regeling treedt 1 oktober 2019 in werking.

De bestaande en door de minister goedgekeurde aanbodkanalen van de regionale omroepen zijn opgenomen in bijlage B van het Consessiebeleidsplan 2017-2025 ‘Liefde voor de Regio’.