Digitale Radio

De regionale publieke omroepen zijn sinds 2015 via DAB+ (digitale radio) te ontvangen. De RPO en haar voorloper ROOS zetten zich al sinds 2009 in voor goede ontvangst, aansluitend op de taak van de omroepen zo goed en laagdrempelig mogelijk toegankelijk te zijn, dus ook via digitale radio-ontvangst. De RPO overlegt namens de omroepen met ministeries, toezichthouders en andere betrokkenen over de mogelijkheden en de voorwaarden voor DAB+. De RPO heeft in 2019 namens de dertien omroepen deelgenomen aan gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verbetering van de indeling van het digitale spectrum. Er is tot een andere indeling van allotments (gebieden waarbinnen een vergunninghouder op een aangewezen frequentie mag uitzenden) gekomen.

Vanaf 1 september 2022 sluiten de allotments bestemd voor regionale omroepen meer aan op de verzorgingsgebieden. In de oude indeling liepen de grenzen van allotments dwars door provincies, waardoor veel omroepen in meerdere allotments en dus frequenties uitzonden, om zo het verzorgingsgebied te kunnen dekken. Met de nieuwe, doelmatiger indeling is dat niet meer nodig. Er zijn 7 gebieden, ieder met een eigen radionetwerk. De meeste allotments omvatten één of twee provincies. De huidige digitale vergunningen lopen tot en met 31 augustus 2027.  

Ook heeft de RPO onderhandelingen begeleid voor het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de niet-landelijke commerciële radiostations – een van de voorwaarden in de vergunningen. Er moesten afspraken worden gemaakt over onder meer de inkoop, de omvang, de kwaliteit en de kostenverdeling van de netwerken. Via meervoudig onderhandse inkoopprocedures zijn voor elk van de zeven allotments offertetrajecten doorlopen. De RPO coördineerde deze trajecten.

Door de vernieuwing zijn de digitale frequentie van elke regionale omroep op 1 september 2022 veranderd. Elke omroep gaat daarbij uitzenden op een ander digitaal radionetwerk. Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Voortaan zendt elke regionale publieke omroep uit op 96kbps. De FM-frequenties blijven ongewijzigd.

Radiostation Kanaal (per 1 sept 2022)
L1 Radio 7C
NH Radio 8B 
Omroep Brabant 7C 
Omroep Flevoland 8B
Radio Gelderland 12B 
Radio West 5B
Omroep Zeeland Radio 5B
Omrop Fryslân radio 5A 
Radio Rijnmond 5B
Radio Drenthe 7C 
Radio Noord 7C 
Radio Oost 6A 
Radio M Utrecht 12B 

In de meeste verzorgingsgebieden gaat de dekking omhoog. De dekking is nog niet gelijk aan die van de FM. De regionale publieke omroep heeft die ambitie wel, maar door de verplichting om samen met commerciële partijen de netwerken te realiseren, is dit nu onhaalbaar. Digitale verspreiding tot ver buiten de verzorgingsgebieden vermindert; daar zijn regionale omroepen nog steeds op andere manieren te ontvangen, zoals via de apps, websites en providers. Dat verandert niet.