Digitale Radio

Sinds 2011 beschikken de regionale publieke omroepen samen met niet-landelijke commerciële radiostations (NLCO’s) over frequentievergunningen voor Digitale Radio (DAB+) voor laag 4, het bovenregionale kavel. Deze vergunningen zijn in 2017 verlengd tot 2022. Deze verlengde vergunningen kennen onder meer een zwaardere ingebruiknameverplichting en een verplichting om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met NLCO’s te sluiten. Namens de omroepen overlegt de RPO met ministeries, de NLCO’s en Agentschap Telecom over de wijze waarop aan de verplichtingen kan worden voldaan.