Inzenden voor prijzen voor politieke journalistiek 2021

02-12-2021

Vanaf 2 december is het mogelijk inzendingen te doen voor de vernieuwde prijzen voor politieke journalistiek in Nederland. Het gaat om de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek op nationale en de Saskia Stuivelingprijs voor politiek-journalistiek werk op lokale en regionale schaal. Dit jaar kunnen voor het eerst ook tv-, radio- en internetpublicaties en podcasts voor de prijzen in aanmerking komen. De inzending is geopend voor producties die zijn verschenen in het jaar 2021. De inzendtermijn sluit op 31 januari 2022.

Het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs heeft de twee prijzen ingrijpend vernieuwd. De stichting zal de prijzen jaarlijks uitreiken aan personen ‘die met regelmatige publicaties in media nieuwe inzichten en heldere analyses hebben gegeven van politieke en bestuurlijke processen en structuren in Nederland op nationaal, regionaal of lokaal niveau.’

Er is jaarlijks één winnaar van de Anne Vondelingprijs, voor publicaties op nationale schaal, en één winnaar van de Saskia Stuivelingprijs voor publicaties met een regionale of lokale doelgroep. Onder publicaties verstaat de stichting dus ook radio- en tv-uitzendingen, podcasts en internetpublicaties. De jury kan in de persoon van één journalist ook een hele redactie lauweren. De prijzen zullen op woensdag 23 maart 2022 worden uitgereikt door de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Inzenden
Journalisten kunnen hun eigen werk of dat van collega’s nomineren. Ook andere personen staat het vrij journalisten voor een prijs voor te dragen. Alle voordrachten en inzendingen dienen uiterlijk 31 januari 2022 te zijn gedaan.

De jury voor de prijzen over 2021 bestaat uit:
– Mark Kranenburg (voorzitter), voorheen chef Haagse redactie en commentator van NRC Handelsblad
– Wimar Bolhuis, hoofdeconoom Ecorys, docent Universiteit Leiden en fellow Montesquieu Instituut
– Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis (Maastricht) en verbonden aan het Montesquieu Instituut
– Lout Donders, voorheen journalist bij onder meer het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant.
– Sharon Gesthuizen, directeur Art & Design aan de kunsthogeschool ArtEZ Arnhem en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de SP
– Clairy Polak, journalist, presentator van tv- en radioprogramma’s.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023