Begroting RPO 2019

Een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

14 09 2018

Begroting RPO 2018

De mediawereld is al vele jaren volop in beweging. Technologische ontwikkelingen maken het verkrijgen van informatie steeds toegankelijker voor iedereen.

14 09 2017

Meerjarenbegroting 2017-2021

Hier kunt u de eerste begroting van de RPO als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet lezen.

15 09 2016