Begroting RPO 2019

Een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

Begroting RPO 2018

De mediawereld is al vele jaren volop in beweging. Technologische ontwikkelingen maken het verkrijgen van informatie steeds toegankelijker voor iedereen.

Meerjarenbegroting 2017-2021

Hier kunt u de eerste begroting van de RPO als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet lezen.