RPO-begroting 2023: Zeven strategische prioriteiten

26-09-2022

Het begrotingsjaar 2023 staat in het teken van de uitvoering van ons concessiebeleidsplan (CBP) Liefde voor de regio. Het afgelopen jaar is er door de RPO en de dertien regionale publieke omroepen gewerkt aan de aanscherping en verdieping van dit plan, waarin thema’s als digitale transformatie en innovatie een belangrijke rol spelen.

In 2023 focust de RPO zich onder meer op het opzetten van een transformatielab: een fysieke en virtuele experimenteerruimte die onze digitale innovatie helpt versnellen. Ook het doorontwikkelen van een gezamenlijke web- en appomgeving past in het digitaliseringsbeleid van de regionale omroepen. Verder zal worden ingezet op het opstellen van een journalistieke kwaliteitsrichtlijn, op opleiding en scholing van journalistiek talent en op de verdere uitwerking van de in april 2022 ondertekende journalistieke alliantie met de NOS.

De regionale publieke omroepen committeren zich gezamenlijk aan het uitwerken van deze activiteiten die vallen onder de zeven strategische prioriteiten die voortkomen uit het verdiepte en aangescherpte CBP voor de periode van 2022 tot en met 2025:
1. Journalistieke kwaliteit verhogen
2. Breed en intensief samenwerken
3. Digitale transformatie omarmen
4. Innovatie samen organiseren
5. Werken aan diversiteit en inclusie
6. Talenten werven en behouden
7. Bereik verbreden en verdiepen

De RPO coördineert de uitvoering van het CBP in samenwerking en overleg met directeuren en hoofdredacteuren van regionale publieke omroepen.

Foto: Erikjan Koopmans / Eric Brinkhorst

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023