Steunmaatregelen voor de mediasector

12-04-2020

Minister Slob spreekt richting de Tweede Kamer zijn waardering uit voor de mediasector die gedurende de coronacrisis keihard aan het werk is en uitzonderlijke prestaties levert. In een brief en als antwoord op vragen van de Tweede Kamer geeft de minister aan dat juist tijdens deze coronacrisis goede, betrouwbare en toegankelijke informatie van levensbelang is en dat regionale omroepen, lokale omroepen en huis-aan-huiskranten daar in voorzien.

Steunfonds
In de brief noemt de minister ook dat door de crisis de reclame-inkomsten teruglopen en dat met name de lokale media daar direct last van heeft. De minister geeft in de brief verschillende maatregelen aan. Zo komt er een Steunfonds voor huis-aan-huiskranten en lokale omroepen omdat deze media nu het meeste last van de crisis hebben. In het fonds komt € 11 miljoen door verschillende projecten voor dit jaar niet uit te voeren. Zo worden de plannen uit de visiebrief voor verdere samenwerking tussen regionale en lokale omroepen voor 2020 even stilgezet en komt er voor 2020 geen extra geld voor onderzoeksjournalistiek.

Coulancemaatregelen
Naast het steunfonds zijn er verschillende coulancemaatregelen voor media-organisaties die door het Rijk gefinancierd worden. Daaronder vallen ook de regionale omroepen. Zo schuift bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van de jaarverantwoording met een maand op en is bij liquiditeitsproblemen een andere bevoorschotting van het budget mogelijk. Of als door de crisis niet aan subsidiebepalingen voldaan kan worden, zal daar coulant mee omgegaan worden.

Journalistiek
Uit de Subsidieregeling samenwerking en innovatie regionale omroep wordt eenmalig € 2 miljoen op korte termijn ingezet om vanuit de regionale publieke omroepen de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven. De plannen daarvoor worden de komende periode samen met de RPO en regionale omroepen uitgewerkt. Het draagt eraan bij om vanuit alle dorpen, steden en streken het nieuws van om de hoek of het bijzondere initiatief uit de straat zo goed en veel mogelijk te laten zien. Hoe de regionale omroep op volle kracht draait is hier te lezen.

Auteur: Robert Claus

Gerelateerde berichten

RPO-begroting 2023: Zeven strategische prioriteiten

De focus ligt o.a. op het transformatielab, de gezamenlijke web- en appomgeving en het opstellen van een journalistieke kwaliteitsrichtlijn.

26 09 2022

Dutch Media Week: Podcast over 30 jaar regionale televisie

Op zondag 2 oktober 2022 is het precies 30 jaar geleden dat de eerste regionale televisie-uitzending in Nederland te zien was.

16 09 2022

Vacature: Lid Raad van Toezicht van Regionale Publieke Omroep (RPO)

RPO is op zoek naar een toezichthouder met stevige toezichthoudende ervaring die de waarde van regionale omroepen onderschrijft.

07 09 2022