Regionale publieke omroep: Jaarverslag 2021

31-05-2022

De regionale omroep is op de goede weg, zo is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van het RPO Concessiebeleidsplan (CBP) 2017-2025 Liefde voor de regio. De eerste helft van afgelopen jaar stond in het teken van deze evaluatie. Het kan altijd beter, daarom is de tweede helft van het jaar besteed aan het maken van plannen om de sector nog sterker te maken. De regionale omroep gaat de verbinding aan met de landelijke en lokale omroepen om zich in te zetten voor een doelmatige versterking van het gehele publieke omroepbestel.

De tussentijdse evaluatie van het CBP leidt tot een verdieping en aanscherping van de ambities van de regionale omroepen voor de 2e helft van de concessieperiode (2022- 2025).

Verdieping wordt nagestreefd met het opstellen van zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025:
• Journalistieke kwaliteit verhogen;
• Breed en intensief samenwerken;
• Digitale transformatie vormgeven;
• Innovatie samen organiseren;
• Werken aan diversiteit en inclusie;
• Talent werven en behouden;
• Bereik verbreden en verdiepen.

De regionale omroepen hebben in 2021 laten zien dat ze daadkrachtig en inventief inspelen op het ‘nieuwe normaal’. Deze slagvaardigheid geeft vertrouwen dat de omroepen uitvoering zullen geven aan de afgesproken strategische prioriteiten om de journalistiek nog verder te verbeteren, meer digitale vormen te ontwikkelen om de doelgroepen beter te bereiken en te werken aan de diversiteit en inclusiviteit van de organisaties, met aandacht voor talent en oog voor het publiek.

Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Brandbrief mediacoalitie voor behoud van persalarmeringen

Een brede coalitie van mediapartijen roept minister van Justitie en Veiligheid op om het systeem van automatische persalarmeringen in stand te houden.

30 03 2023

Regionale omroepen en Kieskompas lanceren stemhulp Provinciale Statenverkiezingen

Het Kieskompas speelt per provincie in op thema’s die er spelen. De stellingen zijn opgesteld door journalisten van de regionale omroepen.

13 02 2023

Judith Meeng nieuw lid raad van toezicht RPO

Judith Meeng is toegetreden tot de raad van toezicht van de RPO. De focus ligt op de terreinen van HR, communicatie en diversiteit & inclusie.

15 12 2022