Regionale publieke omroep: Jaarverslag 2021

31-05-2022

De regionale omroep is op de goede weg, zo is de conclusie van de tussentijdse evaluatie van het RPO Concessiebeleidsplan (CBP) 2017-2025 Liefde voor de regio. De eerste helft van afgelopen jaar stond in het teken van deze evaluatie. Het kan altijd beter, daarom is de tweede helft van het jaar besteed aan het maken van plannen om de sector nog sterker te maken. De regionale omroep gaat de verbinding aan met de landelijke en lokale omroepen om zich in te zetten voor een doelmatige versterking van het gehele publieke omroepbestel.

De tussentijdse evaluatie van het CBP leidt tot een verdieping en aanscherping van de ambities van de regionale omroepen voor de 2e helft van de concessieperiode (2022- 2025).

Verdieping wordt nagestreefd met het opstellen van zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025:
• Journalistieke kwaliteit verhogen;
• Breed en intensief samenwerken;
• Digitale transformatie vormgeven;
• Innovatie samen organiseren;
• Werken aan diversiteit en inclusie;
• Talent werven en behouden;
• Bereik verbreden en verdiepen.

De regionale omroepen hebben in 2021 laten zien dat ze daadkrachtig en inventief inspelen op het ‘nieuwe normaal’. Deze slagvaardigheid geeft vertrouwen dat de omroepen uitvoering zullen geven aan de afgesproken strategische prioriteiten om de journalistiek nog verder te verbeteren, meer digitale vormen te ontwikkelen om de doelgroepen beter te bereiken en te werken aan de diversiteit en inclusiviteit van de organisaties, met aandacht voor talent en oog voor het publiek.

Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Digital News Report: 82% van Nederlanders checkt dagelijks het nieuws

Het podcastgebruik is in 2022 verder toegenomen. Maandelijks gebruikt bijna een derde van de Nederlanders podcasts; vooral jongeren.

15 06 2022

Regionale omroep krijgt met RegioStation eigen plek op WerkStation.tv

Het aanbod aan trainingen en opleidingen voor de regionale omroep heeft hiermee een eigen plek gekregen op de vernieuwde website van WerkStation.tv.

31 05 2022

AVROTROS gaat samenwerking aan met Philip Bloemendal Prijs

Ook de Regionale Publieke Omroep, een kweekvijver voor jong presentatietalent, heeft zich verbonden aan de prijs.

31 05 2022