Regionale omroep maakt nieuwe afspraken met de veiligheidsregio’s

08-04-2020

De Regionale Publieke Omroep en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg hebben nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van de dertien regionale omroepen als calamiteitenzender. De dertien regionale omroepen zijn en blijven calamiteitenzender. Naast de informatie die de veiligheidsregio verspreidt via NL Alert, blijft het immers van groot belang dat de regionale omroepen zorgen voor goede berichtgeving bij grote gebeurtenissen. Het is ook belangrijk dat de contacten tussen de regionale omroep en veiligheidsregio’s goed geregeld zijn in tijden van een crisis.

Dat de regionale omroepen ook een rol kunnen vervullen wanneer het niet gaat om een formele calamiteit, bewijst de huidige situatie rond het Coronavirus. De redacties van de regionale omroepen zijn volop aan het werk om de inwoners van hun regio te informeren en er is nauw overleg met de veiligheidsregio’s.

De afspraken zijn vastgelegd in een Model samenwerkingsconvenant veiligheidsregio en regionale omroep, dat gebruikt kan worden voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten. Het beheer van het samenwerkingsconvenant is ondergebracht bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het algemeen bestuur van het IFV wordt gevormd door de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, het LNB, bestaat uit de coördinerend gemeentesecretarissen of -functionarissen van de 25 veiligheidsregio’s. De ambitie van het LNB is kennis en ervaring op het gebied van bevolkingszorg te verbinden, te verrijken en te verspreiden.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023