Begrotingsdebat media: Snel concrete plannen uitwerken

02-12-2019

Op maandag 25 november vond het begrotingsdebat OCW, onderdeel media plaats. De voor ons belangrijke onderdelen uit de visiebrief van Minister Slob, de samenwerking met de landelijke omroepen en de samenwerking met de lokale omroepen kwamen ook aan bod.

NPO Regio
De kamer heeft, onder aanvoering van CDA en VVD, behoefte om snel de contouren van NPO Regio duidelijk te hebben. Minister Slob heeft de kamer toegezegd voor de zomer met een uitwerking van NPO Regio te komen. Inmiddels hebben de eerste gesprekken tussen vertegenwoordigers van de NPO/landelijke publieke omroepen en RPO/regionale publieke omroepen plaatsgevonden. In de komende periode krijgen deze gesprekken een vervolg om NPO Regio concreet uit te werken. De minister heeft hierbij aangegeven dat hij bij deze uitwerking niet tevreden is met alleen de processtappen.

Regiovenster
Met de regiovensters moet de regionale journalistiek nog dichter bij een groter publiek worden gebracht. In het voorjaar is er een succesvolle pilot geweest. De minister vindt dat deze pilot van toegevoegde waarde is geweest en dat deze belangrijke informatie en ervaringen heeft opgeleverd. Een landelijke uitrol van regionale nieuwsvensters kost wel tijd en geld en de minister concludeert nu dat de technische en financiële implicaties en randvoorwaarden die worden geschetst in de evaluatie dermate fors zijn, dat hij op dit moment geen betaalbare mogelijkheid ziet om het landelijk uit te rollen. De minister gaat in gesprek met de NPO, RPO en grote distributeurs om de mogelijkheid voor een (gefaseerde) opschaling van regionale vensterprogrammering te bekijken.

Belofte uit Regeerakkoord
Dat vensterprogrammering kosten met zich meebrengt en de realisatie ervan tijd kost als gevolg van technische aanpassingen is niet nieuw. Wij vonden het daarom buitengewoon teleurstellend om na jaren van praten en enthousiasme over de regiovensters nu in de brief van de minister te moeten lezen dat hij geen betaalbare mogelijkheid ziet om regionale vensterprogrammering landelijk uit te rollen. De Tweede Kamer was ook kritisch op dit punt en wilde van de minister weten of hij de belofte uit het Regeerakkoord gaat nakomen. De minister herhaalde dat het Kabinet de vensters van groot belang vindt en dat hij met partijen in gesprek gaat hierover. Wat ons betreft moet dat gesprek zo snel mogelijk plaatsvinden.

Samenwerking lokale omroepen
Naast samenwerking met de landelijke omroep, wordt ook de verdere samenwerking met de lokale omroep gestimuleerd. Door de samenwerking tussen regionale en lokale omroepen kan de rol van de media als controleur van de lokale democratie, die juist zo onder druk staat, verbeterd worden. Er is 9 miljoen gereserveerd voor het versterken van deze samenwerking. Slob geeft aan dat met deze 9 miljoen de samenwerking kan worden versterkt en dat samenwerking, ook tussen regionaal en lokaal, de toekomst is. In de komende periode zullen er (vervolg)gesprekken tussen NLPO/lokale publieke omroepen, RPO/regionale publieke omroepen en de NOS gevoerd worden.

Snelheid
Minister Slob gaf in het debat expliciet aan dat de regio stevig op de agenda staat. Daarnaast bleek er opnieuw ook in de kamer veel sympathie voor de regionale omroep. Het is wel van belang dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat er ook echt iets gaat gebeuren. Daarom zullen we in alle gesprekken daar op blijven aandringen.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023