RPO publiceert jaarplan 2020

13-09-2019

Niet alleen voor het regionale nieuws, maar ook voor de Ridders van Gelre, de natuur van Eddy Zoëy, de fanfare in Limburg en het zomercarnaval in Rotterdam moet je bij de regionale omroep zijn. Het is een greep uit het brede, informatieve, culturele en educatieve aanbod van de regionale omroepen, dat aansluit bij de directe belevingswereld en leefomgeving in de regio. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat een goede nieuws- en informatievoorziening dicht bij het publiek hoort te staan en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid, de democratie en verbondenheid in de prachtige regio’s die ons land rijk is. De regionale omroep onderscheidt zich daarbij duidelijk van de landelijke en internationale media; geen ander medium staat met beeld, geluid en woord zo dicht bij de burger als de regionale omroep doet.

Hiermee begint het jaarplan 2020 van de RPO. Het jaarplan is de verdere uitwerking van het concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’ en eerdere jaarplannen en bevat de belangrijkste ambities van de dertien regionale omroepen. De concessie is in 2019 ingegaan. Een heel belangrijke ambitie is het jaarplan is het voornemen om het totaalbereik te vergroten. De impact van het media-aanbod wordt immers groter naarmate het een groter en breder publiek bereikt. Daarnaast worden web en mobiele platforms doorontwikkeld en de interactie met het publiek (online) vergroot. In 2020 willen we een start maken met de realisatie van het veelbesproken regionale nieuwsvenster rond een NOS Journaal op een landelijke televisiezender. En om de lokale en regionale journalistiek te versterken is het voornemen om de samenwerking met lokale en streekomroepen te intensiveren.

Via dit jaarplan (formeel de begroting) van de RPO wordt het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau voor 2020 aangevraagd. Op basis hiervan stelt de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) het totaalbudget voor de bekostiging van de regionale publieke mediasector vast. De begroting RPO 2020 bestaat uit een inhoudelijk activiteitenplan en een financieel gedeelte. De begrotingen van de regionale omroepen, waarin door de omroepen zelf in veel meer detail wordt ingegaan hoe de regionale media-opdracht in de dertien verschillende regio’s wordt uitgevoerd, zijn financieel en inhoudelijk op de begroting van de RPO afgestemd en worden door de regionale omroepen zelf aan het Commissariaat voor de Media aangeboden.

Het volledige jaarplan 2020 is hier te lezen.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023