RPO: Investeer in journalisten

10-09-2019

Vorige week brachten de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur hun advies uit over de lokale omroepen. In het advies stellen de raden dat het van belang is om de samenwerking tussen publieke lokale omroepen onderling en tussen lokale en regionale omroepen te stimuleren. Dat sluit nauw aan bij de visie van dit Kabinet dat een verdere samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen kansen biedt voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek. Het kabinet stelt voor verdere versterking van deze samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen incidenteel € 15 miljoen beschikbaar voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Succesvolle samenwerking
De afgelopen jaren zijn er al veel succesvolle samenwerkingsverbanden tussen lokale en regionale omroepen gerealiseerd. In Noord-Holland bijvoorbeeld werkt de regionale omroep NH Media via het NH Nieuwsnetwerk samen met 27 lokale omroepen. Ook bij Omroep Gelderland, Omroep West en Rijnmond vindt op grote schaal samenwerking plaats met lokale omroepen. Het verder uitbouwen van samenwerking met lokale omroepen en streekomroepen is een speerpunt van de regionale omroepen.

Inzet van extra journalisten
Verdere versterking van de lokale en regionale journalistiek kan met een innovatieve aanpak waarbij de lokale journalistieke functie op basis van maatwerk en de mediabehoefte van de burger wordt vormgegeven. Versterking en uitbreiding van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen regionale en lokale omroepen (inclusief streekomroepen) is daar de basis van. Daarnaast is het de gedachte om, naar voorbeeld van de BBC, te komen tot de inzet van extra journalisten in gemeenten waar de lokale journalistieke functie niet op orde is.

Het model van de BBC
Sinds vorig jaar worden in Groot-Brittannië gaten in regionale redacties via een speciale regeling gevuld. De BBC betaalt de salarissen van inmiddels 144 journalisten. Dat moeten er uiteindelijk 150 worden. Journalisten staan lokale en regionale redacties bij en vullen gaten in de redacties. Onderwerpen die anders blijven liggen, kunnen dankzij de regeling worden opgepakt. De journalisten binnen de regeling vinden hun werk belangrijk en waardevol, omdat ze uitgedunde en overwerkte redacties kunnen bijstaan. Ze hebben het gevoel dat ze een verschil kunnen maken. Dankzij het programma kunnen mensen in de regio zich goed informeren en weloverwogen keuzes maken rond bijvoorbeeld lokale politiek.

Maatwerkaanpak
Gerard Schuiteman, bestuurder RPO: ”Over hoe zo’n plan in Nederland vormgegeven kan worden, is al met de NOS, NLPO en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gesproken. Zij hebben aangegeven dit graag met ons gezamenlijk verder te willen verkennen. De kracht van het zogenaamde ‘BBC-model’ is dat we samen met elkaar investeren in de lokale journalistiek. We moeten vol inzetten op extra journalisten die de lokale politiek en samenleving volgen. Belangrijk is dat er geen blauwdruk is die over heel Nederland uitgerold kan worden. Dat zegt de Raad voor Cultuur ook met zoveel woorden. Het is volgens ons heel kansrijk en effectief om op basis van een ‘blinde vlekken plan’ en maatwerkaanpak versterking van de lokale journalistieke functie van onderop vorm te geven.”

Structurele samenwerking
€ 9 miljoen, van de 15 miljoen die het Kabinet beschikbaar heeft, wordt bestemd voor vergroting van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek via verdere versterking van de samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen. Als dat geld wordt ingezet voor zo’n plan wil de regionale omroep, naast de inzet van regulier budget dat hij al voor samenwerking tussen regionale en lokale omroepen inzet, ook de subsidieregeling Innovatie en Samenwerking Regionale Omroepen inzetten waardoor meerdere miljoenen extra beschikbaar zijn. Daarnaast stelt het Kabinet nog € 6 miljoen ter beschikking voor versterking van de samenwerking tussen lokale omroepen onderling via de pilot streekomroepen. In totaal zijn er dus voor enkele jaren vele miljoenen beschikbaar en die kunnen heel gericht ter versterking van de lokale en regionale journalistiek en ter versterking van samenwerking ingezet worden. Het is (helaas) nog geen structureel geld maar Schuiteman ziet het als een uitdaging om samen met de NOS en NLPO met dit plan politiek Den Haag ervan te overtuigen om op termijn het geld structureel te verstrekken.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023