Regeling financiele verantwoording regionale omroepen

16-02-2017

Op de jaarrekening van de regionale omroepen en de RPO zijn de inrichtingseisen en controleprotocollen van toepassing zoals in de regeling en handboek financiële verantwoording zijn opgenomen. De regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2016 en geldt voor de verantwoording over het boekjaar 2016. Omdat 2016 al afgesloten is gaan veel van de wijzigingen in over het boekjaar 2017 of 2018. De regeling heet formeel de ‘Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO’ en is hier te vinden.