Raad voor Cultuur positief over nieuwe Drentse audiokanalen

21-09-2021

De Raad voor Cultuur adviseert positief over de aanvraag van RTV Drenthe voor twee nieuwe audiokanalen. ‘Radio Dreents’ en ‘Bluesradio Drenthe’ dragen volgens het advies bij aan het versterken van de regionale identiteit en past binnen de publieke mediaopdracht. Dit schrijft de Raad voor Cultuur aan demissionair minister Slob.

Radio Dreents met uitsluitend Drentstalige muziek
Het voorstel voor ‘Radio Dreents’ met uitsluitend Drentstalige muziek van oude luisterliedjes tot Drents cabaret en Drentse blues, kan tot de eerste volledig Drentstalige muziekzender in Nederland leiden. Het Drents is een variant van de in Nederland erkende streektaal Nedersaksisch. De Raad voor Cultuur ziet het als positief dat het Drents met de plannen verder ondersteund en uitgedragen wordt. Zo wordt de verbinding tussen taal en regio verder versterkt. Natuurlijk zal RTV Drenthe voldoende aandacht blijven besteden aan Drentse taal en cultuur op de bestaande kanalen.

Bluesradio Drenthe voor liefhebbers van Drentse blues
‘Bluesradio Drenthe’ is bedoeld als een audiokanaal voor liefhebbers van Drentse blues en aanverwante muziek. De Raad voor Cultuur ziet toegevoegde waarde in de ontsluiting van het eigen rijke bluesmuziekarchief van RTV Drenthe voor een groter publiek. Zo komt de muzikale geschiedenis van de blues en de specifieke rol van Drenthe daarin tot leven. Het is juist de bluesmuziek van Drentse bodem die het kanaal onderscheidend maakt.

Instemming van de minister
Regionale publieke omroep hebben instemming van de minister nodig om aanbodkanalen te starten, te wijzigen of op te heffen. De minister vraagt hierbij advies aan het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur komt tot een positief oordeel. Als de minister instemt zullen de twee audiokanalen via de website van RTV Drenthe beschikbaar komen.

Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Brandbrief mediacoalitie voor behoud van persalarmeringen

Een brede coalitie van mediapartijen roept minister van Justitie en Veiligheid op om het systeem van automatische persalarmeringen in stand te houden.

30 03 2023

Regionale omroepen en Kieskompas lanceren stemhulp Provinciale Statenverkiezingen

Het Kieskompas speelt per provincie in op thema’s die er spelen. De stellingen zijn opgesteld door journalisten van de regionale omroepen.

13 02 2023

Judith Meeng nieuw lid raad van toezicht RPO

Judith Meeng is toegetreden tot de raad van toezicht van de RPO. De focus ligt op de terreinen van HR, communicatie en diversiteit & inclusie.

15 12 2022