Gunay Uslu (D66) beëdigd tot staatssecretaris Cultuur en Media

11-01-2022

Het kabinet-Rutte IV is maandag 10 januari op Paleis Noordeinde beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door VVD, D66, CDA en ChristenUnie en bestaat uit 20 ministers en 9 staatssecretarissen. Gunay Uslu (D66) is staatsecretaris Cultuur en Media.

Cultuurhistoricus Gunay Uslu (49) wordt namens D66 staatssecretaris Cultuur en Media. Gunay Uslu is cultuurhistoricus en was als onderzoeker verbonden aan het Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam. Haar expertise ligt in de geschiedenis van de Europese cultuur, erfgoedstudies, museumstudies en cultuurbeleid, management en organisatie. Ze was sinds 2019 een gewaardeerd en betrokken lid van de Raad van Toezicht van Eye Filmmuseum. Uslu was ook lid van de adviesraad van Vereniging Rembrandt, Allard Pierson, het Mauritshuis, leerstoel Verdraagzaamheid aan de Universiteit Leiden, bestuurslid van het NIOD fonds en voorzitter van Corendon Foundation.

Mediaportefeuille
Uslu krijgt als staatssecretaris de mediaportefeuille die eerder viel onder de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Arie Slob bekleedde die ministerspost sinds 2017 in het vorige kabinet-Rutte. In Rutte-IV is het staatssecretariaat van Cultuur en Media onder het ministerie OCW heropgericht en wordt de titel van de minister Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ingekort tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Sterk voor media en journalistiek
Staatssecretaris Uslu: “Cultuur is samen maken, samen beleven. Dat hebben we zo moeten missen. Ik wil me inzetten voor herstel van de culturele en creatieve sector en samen met makers en instellingen werken aan een bloeiend cultureel leven. Daarnaast maak ik me sterk voor media en journalistiek.”

Aandacht voor journalisten
In het coalitieakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie aandacht voor de journalistiek. De partijen schrijven: “Persvrijheid is onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Zowel nationaal, regionaal als lokaal. We zien dat journalisten steeds vaker met bedreigingen en agressie te maken krijgen. Dat is onacceptabel. We staan pal voor onze persvrijheid. We werken daarom aan een veilig klimaat waarin journalisten hun belangrijke werk kunnen doen. Daarbij zetten we de strijd tegen desinformatie en nepnieuws voort.” Jan Müller, bestuurder Regionale Publieke Omroep, is content over de aandacht voor journalisten: “Onze journalisten staan op ooghoogte met alle Nederlanders. Juist daarom hebben ook zij steeds vaker te maken met bedreigingen en agressie. Het is voor alle journalisten dan ook zeer belangrijk dat het nieuwe kabinet hen steunt en pal voor persvrijheid gaat staan.”

Onderzoeksjournalistiek
Daarnaast wil het nieuwe kabinet meer investeren in onderzoeksjournalistiek. Müller: “Goede onderzoeksjournalistiek versterkt de (lokale) democratie. We vinden het belangrijk dat er in elk dorp, stad en streek een journalist is. Voor het nieuws, bijzondere verhalen én onderzoek. Met deze financiële toezegging kunnen onze onderzoeksjournalisten nog meer tegels lichten.”

Samenwerking in het publieke bestel
Het nieuwe kabinet zet in op verdere samenwerking in het publieke bestel. De regionale omroepen werken al steeds intensiever samen met de NOS, landelijke omroepen en lokale omroepen. “Door met elkaar samen te werken stoppen we de verschraling van de journalistiek. Wij helpen de lokale omroepen te versterken en wij voorzien landelijk nieuws van verdieping. Het is een belangrijke stap van het nieuwe kabinet om de financiering van de lokale omroepen beter te borgen. Dit legt de basis om de tijdelijke projecten in het kader van het versterken van de lokale journalistiek, ook financieel, voor lange termijn te borgen,” besluit Müller.

Kabinet-Rutte IV beëdigd

Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

Raad voor Cultuur feliciteert nieuw kabinet

Foto: Rijksoverheid

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023