Column Jan Müller (mei 2024)

02-05-2024

Onderstaande column is onderdeel van de RPO Nieuwsbrief (editie mei)

Eén van onze strategische prioriteiten in de huidige concessieperiode (en overigens ook in de volgende) staat in het teken van samenwerking. ‘Breed en intensief samenwerken’ gaat over hoe we dat onderling doen, dus tussen de omroepen en RPO, maar ook over de invulling ervan met onze belangrijkste externe partners NPO, NOS en NLPO. In het concessiebeleidsplan 2022-2025 staat dat regionale omroepen de samenwerking met de NOS zullen versterken door een alliantie aan te gaan om de journalistieke kwaliteit te verbeteren. Dit werd snel werkelijkheid: in april 2022 werd de journalistieke alliantie tussen de NOS en de regionale publieke omroepen officieel bekrachtigd. Het was een van de eerste mijlpalen uit het concessiebeleidsplan die we met elkaar realiseerden.

Vervolgens hebben we onze samenwerkingsstrategie verder ontwikkeld. In 2022 kregen we van de toenmalige staatssecretaris Gunay Uslu het verzoek om een visie te ontwikkelen voor het gehele publieke omroepbestel. Samen met de NOS en NLPO zijn we aan de slag gegaan met het concept van het Publiek Journalistiek Huis, een virtuele hub waar gezamenlijke redacties werken aan hoogwaardige publieke journalistiek. Met het oog op de inmiddels concrete samenwerking met de NOS, was het vanzelfsprekend om dan ook een alliantie tussen de RPO en NLPO te vormen. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt, resulterend in een definitieve alliantietekst eind december 2023, die tijdens het RPO AI-congres op 8 februari jl. door beide partijen is ondertekend. Een van de doelen van deze alliantie – die net als die met de NOS ook wordt ingebracht in het Publiek Journalistiek Huis – is de oprichting van de ‘Bureaus Lokaal’ bij alle regionale omroepen in de periode 2024-2026, geïnspireerd op de samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen via Bureau Regio. Een aantal mooie stappen dus op weg naar meer samenwerking tussen de drie lagen van het publieke omroepbestel. En dat is hard nodig in deze tijd.

Niet iedereen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van bovengenoemde plannen. Om de samenwerking tussen regionale en lokale omroepen duidelijk uit te leggen aan iedereen die erbij betrokken is of zal worden, hebben de RPO en de NLPO besloten om een reeks bijeenkomsten in de provincies te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten die bij de regionale omroepen worden gehouden, wordt aan alle betrokken lokale en streekomroepen uitgelegd wat de journalistieke alliantie en het Publiek Journalistiek Huis inhouden, en wat dit betekent voor de samenwerking in de komende jaren. Samen met Marc Visch, de bestuurder van de koepel van lokale omroepen, presenteren we de plannen aan al onze collega’s. Deze bijeenkomsten bieden ook de gelegenheid voor vragen over de samenwerking en de toekomst van het publieke omroepbestel. Tot nu toe hebben bijeenkomsten plaatsgevonden bij Omroep Gelderland, RTV Utrecht (in samenwerking met Omroep Brabant) en RTV Drenthe. Meer dan 50 afgevaardigden van lokale en streekomroepen waren hierbij aanwezig, wat boeiende discussies heeft opgeleverd. We zetten onze tour de komende weken voort en streven ernaar om daarna, met elkaar, concrete plannen te maken voor de vorming van de eerdergenoemde ‘Bureaus Lokaal’, zodat we daadwerkelijk inhoudelijk kunnen samenwerken op de plaatsen waar de partijen er klaar voor zijn.

Jan Müller

Ontdek meer

Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de

10 06 2024

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024