Visiebrief: Regionale en lokale laag omroepbestel moeten elkaar versterken

30-05-2023

Lokale publieke omroepen hebben meer zekerheid nodig over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten. Om die reden krijgen lokale omroepen hun geld straks direct van de Rijksoverheid en niet meer uit het Gemeentefonds. Daarnaast is het belangrijk dat lokale omroepen verder professionaliseren en hun producties een hogere kwaliteit krijgen. Daarom investeert staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) €16 miljoen extra in de sector en wordt de vorming van grotere omroepen gestimuleerd door zwaardere kwaliteitseisen aan lokale omroepen te stellen.

Waardering voor de rol van regionale omroepen
Over de samenwerking tussen lokale en regionale publieke omroepen schrijft de staatssecretaris: “Ik heb waardering voor de rol die de regionale publieke omroepen de laatste jaren gezocht hebben op het gebied van de lokale nieuwsvoorziening. De door mij voorgestelde wijzigingen in het lokale bestel zullen hun weerslag hebben op de omgeving van de regionale publieke omroep. Dit biedt weer nieuwe kansen en mogelijkheden om nieuwe vormen van samenwerking vorm te kunnen geven. Ik zie uit naar de plannen voor een vervolg van de samenwerking. In die plannen zoeken de publieke omroepen op alle lagen de samenwerking, bouwen deze verder uit en verdiepen deze. Met de genoemde partijen maak ik daarom afspraken over hun activiteiten vanaf 2024.”

Investeren in extra journalisten
De voorgenomen stelselherziening zal de lokale omroepen beter positioneren binnen het publieke omroepbestel. De staatssecretaris: “Het gaat mij daarbij uiteindelijk om het versterken van de publieke omroep als geheel en de lokale journalistiek in het bijzonder. Samenwerking en het gebruikmaken van elkaars kennis en capaciteiten tussen lokale en regionale omroepen vind ik daarom van groot belang. Vanuit de waarde die zij daaraan hechten, hebben de regionale omroepen mij laten weten dat zij aan de lokale omroepen hun infrastructuur en technologie beschikbaar (blijven) stellen. Daardoor blijven er voor de lokale omroepen meer middelen over om te investeren in extra journalisten.”

De regionale omroepen blijven hun infrastructuur en technologie beschikbaar stellen. Daardoor blijven er voor de lokale omroepen meer middelen over om te investeren in extra journalisten

Journalistieke alliantie
“Ik ben blij dat de NLPO en de RPO in gesprek zijn over een journalistieke alliantie die vergelijkbaar is met de journalistieke alliantie die de RPO en de NOS al hebben gesloten. Zij doen dit om de onderlinge samenwerking verder vorm te geven en de kwaliteit van de lokale omroepen te versterken. Daarmee kan de voorgenomen alliantie eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de stelselherziening.” De staatssecretaris roept NLPO en RPO op om voor mei 2024 overeenstemming over de journalistieke alliantie bereikt te hebben.

Balans tussen lokale en regionale laag
“Tenslotte heb ik oog voor de balans tussen de lokale en regionale laag van het omroepbestel. Zij moeten elkaar versterken en niet beconcurreren. Daarom moet de voorgenomen stelselherziening niet leiden tot een te grote overlap tussen de werkgebieden van lokale omroepen en de regionale omroepen,” besluit de staatssecretaris.

Visiebrief: Vergroting onafhankelijkheid en kwaliteit lokale publieke omroepen

Foto: Eric Brinkhorst
Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

UITNODIGING: Panel over belang journalistiek op regionaal niveau

Dutch Media Week, maandag 2 oktober: Paneldiscussie over belang regionale journalistiek met o.a. Arie Slob, Daniëlle Arets en Jan Müller.

18 09 2023

Cindy de Koning: Altijd dicht bij de kijker en luisteraar

'De regionale omroepen zijn bij elkaar opgeteld de grootste binnenlandredactie van Nederland. Bureau Regio zorgt voor de verbinding.'

25 08 2023

Resultaten van twee jaar samenwerking NOS, NLPO en RPO

Tienduizenden verhalen werden er gemaakt tijdens het project 'Versterking lokale journalistiek door samenwerking'.

22 08 2023