Vijf vragen aan Bart Jansen

05-06-2024

Bart Jansen is projectleider en creatief producent van het dagelijkse programma Dwars Door Overijssel.

Hi Bart, vertel eens. Hoe is ‘Dwars Door Overijssel’ ontstaan?
Oost was al een tijdlang op zoek naar een TV-format waarin alle verschillende kanalen vertegenwoordigd zijn. Een etalage dus eigenlijk voor de verschillende verhalen die op dagelijkse basis door Oost verteld worden. Regionale journalistiek is ontzettend gevarieerd en de wens was een programma te realiseren waarbinnen al die verhalen op een frisse, magazine-achtige wijze verteld kunnen worden. Dat is Dwars Door Overijssel geworden, waarin we kijkers meenemen op een nieuwsreis door de provincie. Conceptueel kozen we het OV als leidmotief. Met het OV weet je immers alle uithoeken van de provincie te bereizen en kun je iedere dag een andere nieuwsroute creëren.

Twee presentatoren hosten het programma vanuit een fysiek bushokje dat iedere dag weer op een nieuwe locatie staat dankzij het gebruik van een groot scherm op de achtergrond. Zo staat het hokje de ene keer op de grote markt in Enschede en de volgende dag aan een weiland in Bathmen. In het hokje wordt gebruik gemaakt van scherm-in-scherm voor vertoning van overzichten, grafiekjes, zoom gesprekken of foto’s ter illustratie. Maar de presentatoren kunnen er ook fysiek gasten ontvangen. Zo ontstaat er een dynamisch programma waarin we enerzijds vasthouden aan een omlijnd format, maar ook ruimte houden voor verrassingen, kwinkslagen. Dat laatste past mijns inziens bij Oost, waar men ervan houdt nieuwe dingen uit te proberen.

Jullie zeggen zelf ‘We plaatsen de thermometer in de samenleving’. Waar blijkt dit uit?
We zoeken naar manieren om onze kijker bij het programma te betrekken. Niet per definitie de beleidsbepaler op te zoeken, maar op zoek te gaan naar degenen die het nieuws direct aangaat: de inwoners van Overijssel. Daardoor kom je dichter op wat er zich in de provincie afspeelt; dichter op het gevoel van de dag. Een voorbeeld daarvan is de vaste rubriek ‘Stok in de Grond’, waarin we tweemaal per week via Zoom in gesprek gaan met lokale correspondenten. Alle hoeken van de provincie komen daarin aan bod en we bespreken met hen dat wat hen bezighoudt. De letterlijke thermometer van het programma is onze uitsmijter; weervlogger Martijn Groote. Een amateur weerman uit Sibculo die iedere dag verslag doet van het weer vanaf een andere locatie in de provincie. Martijn is een heel eigen en betrokken bijdrager aan het programma en zijn weervlogjes worden iedere dag beter. Hij is een mooi voorbeeld van de interactie die we zoeken met onze kijkers en de omgeving.

Bart Jansen

Iedere dag een nieuwe aflevering vraagt veel van een team. Hoe wordt de (eind)redactie opgepakt?
Dwars Door Overijssel zou voor de brede redactie een vliegwiel moeten zijn voor het creëren van verhalen. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Het is dus noodzakelijk dat de redacties erg betrokken zijn bij de samenstelling van het programma. Zij komen met suggesties voor verhalen, zowel op de korte als op de langere termijn. Door middel van een nieuwsplanning, weet het programma zich verzekerd van input, maar we zijn nog erg afhankelijk van de dagelijkse inbreng van de redactie voor de daadwerkelijke invulling van een uitzending. Iedere dag vangt aan met een redactieoverleg, waarin de samensteller hoort aan welke verhalen er die dag gewerkt wordt en sturing kan aanbrengen op datgene wat hij of zij voor Dwars Door Overijssel wenst. Steeds vaker komen er gedurende de dag verslaggevers of redacteuren langs die hun verhalen kunnen pitchen. Zo ontstaat er dagelijks een spannend maakproces, waarbij we beogen einde ochtend de input voor de uitzending op scherp te hebben. We beschikken niet over een uitgebreid programmateam. Feitelijk zit er één samensteller en vanaf de middag schuiven de twee presentatoren aan. We moeten het dus hebben van de inzet en creativiteit van de brede redactie!

Een groep van 6 presentatoren! Hoe dat zo?
Oost kent, zoals bij andere regionale omroepen, een aantal vertrouwde gezichten, maar staat er, van oudsher, ook om bekend nieuwe gezichten een podium te bieden en tot wasdom te laten komen. We kozen een poule bestaande uit ervaren, bekende gezichten èn nieuwe gezichten en combineren deze zoveel mogelijk om hen te laten groeien. We streven ernaar dat deze mensen een achtergrond hebben in Overijssel, waarmee er ook een directe betrokkenheid is met de regio. Iedere presentator neemt daardoor zijn eigen verhalen en ideeën mee. Zo ontstaan er in Dwars Door Overijssel verrassende presentatie combinaties, die het programma enerzijds verfrissend, maar toch ook vertrouwd laten voelen. 

Welk item heeft tot nu toe het meeste indruk op jou/de redactie gemaakt?
Tijdens onze eerste uitzending was een goede vriend van de overleden politicus en oud-minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink te gast. Zo kort op zijn overlijden, voerden we een mooi, persoonlijk gesprek met hem. Het was direct goed om te ervaren dat het programma zich leent voor de uitersten van het nieuws. Zwaardere en meer lichtvoetige onderwerpen wisselen elkaar op passende wijze af. 

Foto: Oost

Ontdek meer

Regionale omroepen te gebruiken met Apple CarPlay en Android Auto

Vanaf nu kunnen gebruikers in heel Nederland naar hun favoriete regionale omroep luisteren via Apple CarPlay en Android

05 06 2024

Column Jan Müller (juni 2024)

De regionale publieke omroepen in Europa zijn verenigd in CIRCOM, de koepel met het ietwat gekunstelde acroniem (‘cooperative

05 06 2024

Pinksteren vier je bij de publieke omroep

Komend Pinksterweekend is er weer veel te zien en te horen bij de regionale omroepen. Eerste PinksterdagIn de

17 05 2024