Provinciale Statenverkiezingen 2023: In elke provincie een Kieskompas

15-03-2023

De stellingen in de Kieskompassen zijn ontwikkeld in samenwerking met verslaggevers en journalisten van de regionale omroepen. Alle stellingen zijn voorgelegd aan de politieke partijen. Kieskompas vraagt de partijen om de stellingen te beantwoorden en deze antwoorden te verantwoorden met een bron. Als alle stellingen op een juiste manier zijn onderbouwd (dit wordt uitgebreid gecontroleerd), worden de partijen zichtbaar in het politieke landschap.

Het politieke landschap
Het politieke landschap is de resultaatpagina waar de bezoeker uitkomt als alle stellingen hebt beantwoord zijn. Het is een assenstelsel waar de positie zichtbaar is tussen alle politieke partijen. Het publiek kan zien welke partijen dicht bij hen in de buurt staan. Hier kunnen ze ook verder inzoomen op verschillen en overeenkomsten per beleidsterrein. Daarnaast kan per stelling de antwoorden bekeken worden, inclusief de bronnen die de partijen hebben gebruikt om hun antwoorden te onderbouwen.

YouTube video

Over de samenwerking met de regionale omroepen
De samenwerking tussen de dertien regionale omroepen en Kieskompas bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 komt tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Hierdoor is het gelukt om voor het eerst in de geschiedenis in alle twaalf provincies een eigen, onafhankelijke Kieskompas aan te bieden. De door het Fonds BJP ondersteunde samenwerking biedt de regionale omroepen tevens de mogelijkheid om in aan de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen intensief samen te werken. Daarbij gaat het om het maken van verdiepende verhalen en reportages over de eigen provincie. Dat gebeurt onder meer op grond van data die Kieskompas met grote regelmaat beschikbaar stelt aan de redacties van de regionale omroepen.

Foto: L1

Ontdek meer

Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de

10 06 2024

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024