Peter Elbers benoemd als bestuurder L1

04-09-2020

De Raad van Commissarissen van SOL/L1 heeft per 7 september 2020 Peter Elbers benoemd als bestuurder. De benoeming van Peter Elbers is de uitkomst van de openbare werving en de daaropvolgende selectieprocedure die heeft plaatsgevonden omdat per 1 juli jl. de interim-contracten van de twee zittende bestuurders afliepen. Met de benoeming van Peter Elbers is de positie van strategisch-commercieel bestuurder, tevens voorzitter van het tweehoofdig bestuur van de regionale omroep van Limburg, ingevuld. 

Peter Elbers is een voormalig journalist en ervaren manager en bestuurder die zich na een carrière bij Philips en Wolters Kluwer gevestigd heeft als zelfstandig adviseur. Vanuit die rol heeft hij uiteenlopende opdrachten op diverse niveaus van sturing vervuld bij zowel grote als kleinere organisaties. Naast zijn grote netwerk in Limburg kent Peter Elbers de wereld van de media vanuit een breed perspectief, inclusief de daarbinnen geldende rollen en verantwoordelijkheden. Peter Elbers woont in het Limburgse Grubbenvorst.

Hans Coppus, voorzitter van de Raad van Commissarissen van L1 over de benoeming van Peter Elbers: “Wij zijn verheugd over de benoeming van de Peter Elbers. Wij zijn unaniem van mening dat Peter zeer geschikt is om vanuit de bestuurdersrol verder richting en invulling te geven aan de opgaven waar L1 de komende jaren voor staat. Peter brengt een brede bestuurderservaring en snapt daarnaast goed hoe de mediawereld in elkaar zit. In een veranderend medialandschap met veel dynamiek en mooie uitdagingen voor L1 komt zijn kennis en kunde goed van pas.”