Friese media starten opleidingstraject voor journalisten

13-10-2021

Provinciale subsidie voor trainee-programma Friese taal en cultuur

De Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân bundelen de krachten om journalisten op te leiden in de Friese taal en cultuur. Ze starten met een traineeprogramma voor jonge journalisten. Voor het onderwijsdeel daarvan werken de mediabedrijven samen met de Afûk en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De provincie Fryslân maakt het initiatief mede mogelijk met een bijdrage van ruim 200.000 euro, verspreid over drie jaar. Daarmee kan de helft van de traineeplekken gefinancierd worden.

Het Fries in de media in stand houden
Het gaat in eerste instantie om een project voor drie jaar, waar jaarlijks drie jonge journalisten aan mee kunnen doen. Zij kunnen zich ontwikkelen op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis, journalistiek en actualiteit. De trainees doen praktijkervaring op bij de redacties van de drie media en volgen daarnaast een opleidingsprogramma. Dat programma wordt in samenwerking met de Afûk en de RUG uitgewerkt. Het doel is een curriculum te ontwikkelen dat op termijn ook kan worden gebruikt in de opleidingen van studenten journalistiek en Fries. Daarmee willen de partijen de kwaliteit van het Fries in de media in stand houden en verder verbeteren en daarnaast Fries journalistiek talent behouden voor de toekomst.

De taal van het publiek
De Friese mediabedrijven dragen zorg voor de Friese taal, cultuur en identiteit, zo geven hoofdredacteuren Ria Kraa (Friesch Dagblad) en Sander Warmerdam (Leeuwarder Courant) aan. Warmerdam: “Het is belangrijk dat onze journalisten de taal van het hart van ons publiek begrijpen, praten en kunnen schrijven.” Ingrid Spijkers (hoofdredacteur van Omrop Fryslân) vult aan: “Voor de Friese taal en cultuur is nu geen aandacht in de studies journalistiek. Daarom pakken we dit samen, en met de onderwijspartners, op.”

Een belangrijk initiatief
De Afûk, instelling voor Fries taalonderwijs, en de afdeling Friese taal- en letterkunde van de RUG zijn beide betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het opleidingstraject. “Dit initiatief is belangrijk omdat er zo meer journalisten komen die Fries kunnen schrijven en die bovendien goed op de hoogte raken van de Friese taal en cultuur”, zegt hoogleraar Friese taal- en letterkunde prof. dr. Goffe Jensma. Directeur Alex de Jager van de Afûk: “Het verhaal van Friesland zo authentiek mogelijk vastleggen in de taal van de mensen uit de regio: dat is waaraan de Afûk met deze nieuwe talenten én met vakkundige journalisten graag verder wil werken.”

Foto: Omrop Fryslan / Jeroen Boersma

Ontdek meer

Politiek verslaggever Maarten Brakema wordt journalistiek leider bij Den Haag FM

Maarten Brakema is aangesteld als journalistiek leider van Stadsomroep Den Haag, de lokale omroep van de hofstad.

16 02 2023

Nationale Hannie Schaft Herdenking te zien bij NH

NH zendt 18 december de Nationale Hannie Schaft Herdenking 2022 uit. De Hannie Schaftlezing is van Mpho Tutu van Furth.

16 12 2022

NOS Nieuws van de Week start op TV West

Het is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg speciaal voor mensen die het lastig vinden het nieuws te volgen.

01 09 2022