De regionale publieke omroepen vernieuwen DAB-ontvangst.

12-08-2022

De DAB-ontvangst van de radiozenders van de dertien regionale publieke omroepen wordt vernieuwd. Hierdoor  wordt de geluidskwaliteit verbeterd en de dekking aangepast. Het betekent wel dat alle regionale omroepen verhuizen naar een andere digitale frequentie. Vanaf september is in bijna het hele land de regionale omroep daarom op een andere (DAB+) frequentie te vinden.  De vernieuwing sluit ook aan bij de groei van het aantal radio’s met DAB+. Inmiddels beschikt volgens het CBS ongeveer een kwart van de luisteraars over zo’n radio.  

RPO heeft in 2019 namens de dertien omroepen deelgenomen aan gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verbetering van de indeling van het digitale spectrum. Er is tot een andere indeling van allotments (gebieden waarbinnen een vergunninghouder op een aangewezen frequentie mag uitzenden) gekomen. Vanaf 1 september 2022 sluiten de allotments bestemd voor regionale omroepen meer aan op de verzorgingsgebieden. In de oude indeling liepen de grenzen van allotments dwars door provincies, waardoor veel omroepen in meerdere allotments en dus frequenties uitzonden, om zo het verzorgingsgebied te kunnen dekken. Met de nieuwe, doelmatiger indeling is dat niet meer nodig.

Op 16 december 2021 is aan de dertien regionale publieke omroepen een nieuwe digitale vergunning verleend, samen met een vergunning voor FM, voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2027. Deze vergunning kent onder meer de verplichting uiterlijk 10 maart 2022 samenwerkingsovereenkomsten met de niet-landelijke commerciële radiostations te sluiten. Zij maken gebruik van dezelfde allotments. In de samenwerkingsovereenkomsten moeten afspraken worden gemaakt, over onder meer de inkoop, de omvang, de kwaliteit en de kostenverdeling van de netwerken. De RPO heeft deze onderhandelingen namens de regionale omroepen geleid. Op 9 maart 2022 is overeenstemming bereikt over de inhoud. Daarna kon gestart worden met de inkoop van de netwerken. Via meervoudig onderhandse inkoopprocedures zijn zeven offertetrajecten doorlopen. De RPO coördineerde deze trajecten. Alle zeven DAB-netwerken zijn eind juni gegund aan de Nederlandse netwerkoperator Broadcast Partners.

Door de vernieuwing verandert de digitale frequentie van elke regionale omroep. De FM-frequenties blijven ongewijzigd. Elke omroep gaat daarbij uitzenden op een ander digitaal radionetwerk.

Radiostationhuidignieuw
L1 Radio7A7C
NH Radio9DN/8A8B 
Omroep Brabant7A7C 
Omroep Flevoland8A/6B8B
Radio Gelderland8A/6B/7A12B 
Radio West8A5B
Omroep Zeeland Radio9D5B
Omrop Fryslân radio9D5A 
Radio Rijnmond8A/9D5B
Radio Drenthe6B7C 
Radio Noord6B7C 
Radio Oost6B6A 
Radio M Utrecht8A/6B12B 

Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Waar in het oosten en het zuiden van Nederland de uitzendkwaliteit 64kbps was, wordt dat overal verbeterd naar 96kbps. In de randstad was de uitzendkwaliteit al 96kbps.

In de meeste verzorgingsgebieden gaat de dekking omhoog. De dekking is nog niet gelijk aan die van de FM. De regionale publieke omroep heeft die ambitie wel, maar door de verplichting om samen met commerciële partijen de netwerken te realiseren waar publieke omroepen de luisteraars mee bereiken maakt is dit nu onhaalbaar. Digitale verspreiding tot ver buiten de verzorgingsgebieden vermindert; daar zijn regionale omroepen nog steeds op andere manieren te ontvangen, zoals via de apps, websites en providers. Dat verandert niet.

Broadcast Partners werkt aan de overgang naar de nieuwe netwerken. Dit is een complexe operatie. Meer dan veertig zendmasten moeten – vaak op grote hoogte – worden aangepast. Soms verandert alleen het kanaal maar vaak ook de zendinstallatie. Ongewisse levertijden, weersomstandigheden en andere factoren maken de uitvoering onzeker. Er wordt naar gestreefd de verandering voor 1 september af te ronden. De regionale omroepen informeren zelf hun publiek over de veranderingen.

Foto: Agentschap Telecom

Ontdek meer

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024

Muzikale Hemelvaart bij de regionale omroepen!

De muziekliefhebber kan zijn hart ophalen op Hemelvaartsdag! De regionale omroepen hebben veel moois in petto. Zo staat

02 05 2024

Column Jan Müller (mei 2024)

Onderstaande column is onderdeel van de RPO Nieuwsbrief (editie mei) Eén van onze strategische prioriteiten in de huidige

02 05 2024