Aan de Regionale Publieke Omroep (RPO) wordt per 1 januari 2019 de concessie voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau verleend. De concessie geldt voor een periode van 7 jaar van 2019 tot en met 2025. De RPO zal met de 13 regionale omroepen de concessie uitvoeren. De RPO doet dat als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke mediadienst; de 13 regionale omroepen verzorgen de publieke mediadiensten in hun verzorgingsgebieden.

Voor de uitvoering van de concessie is het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio opgesteld. In dit allereerste concessiebeleidsplan maakt de RPO samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk waar zij voor staan: een professionele journalistieke mediaorganisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Diepgeworteld in de samenleving willen de regionale omroepen er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. Het concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio is in juni 2017 aan de staatssecretaris van OCW aangeboden.

Uitwerking van het concessiebeleidsplan vindt plaats via de jaarlijkse begrotingen van de RPO en de 13 omroepen. De begroting 2019 is de meest recente. In deze begroting zijn de adviezen verwerkt die het Commissariaat voor de Media over het concessiebeleidsplan heeft gegeven en door de minister van OCW zijn overgenomen. De komende jaren worden de beleidsdoelstellingen verder in detail uitgewerkt en worden prestatieafspraken met de minister van OCW gemaakt.