Het programma

In april is een externe partij (Boer & Croon) betrokken bij het ontstaan, de opbouw en uitvoering van het programma ‘Verdieping op het CBP 2022-2025’. Het programma dient ervoor om uitvoering te geven aan de zeven strategische prioriteiten die zijn beschreven in het CBP:

  1. Journalistieke kwaliteit verhogen
  2. Breed en intensief samenwerken
  3. Digitale transformatie omarmen
  4. Innovatie samen organiseren
  5. Werken aan diversiteit en inclusie
  6. Talent werven en behouden
  7. Bereik verbreden en verdiepen

Wat is het doel van het programma?
Het programma is opgezet om allerlei projecten die bijdragen aan de zeven genoemde thema’s (Concessiebeleidsplan 2019-2025) centraal aan te sturen. Sommige projecten hebben een sterke samenhang en vereisen een goede afstemming met elkaar. Het doel is om het bereik van de regionale omroepen te vergroten en daarmee relevant te blijven in de toekomst. Het programma bestaat uit vijf werkstromen namelijk:

1) Kwaliteit

2) Samenwerking

3) P&O

4) Digitale transformatie

5) Data

De werkstroom Kwaliteit richt zich momenteel op het verbeteren van de kwaliteit van reglementen en governance. Het project integriteit & compliance zal hier invulling aangeven door middel van een integriteitsregeling. De werkstroom Samenwerking heeft betrekking op alle initiatieven omtrent samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Werkstroom P&O is gericht op het werven, behouden en opleiden van personeel. De werkstroom Digitale transformatie omvat alle projecten die zich bezighouden met het digitaal wendbaar maken van de organisatie. De werkstroom Datateam is tijdens de uitvoering onderdeel van het programma, uiteindelijk zal dit onderdeel worden van de lijn.

De Programma Stuurgroep, bestaat uit drie afgevaardigden van het ORO, namelijk Hanneke Koppers (Omroep Brabant), Henk Lemckert (Omroep West) en Jan Müller (directeur RPO). Zij fungeren als opdrachtgever van de werkstromen en projecten. Elske vervult hierbij de rol van de schakel tussen de Programma Stuurgroep en de werkstromen.