Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: Regeling Thematische samenwerking

13-07-2022

De regeling Thematische Samenwerking is er voor cross-regionale samenwerkingsverbanden waarbij journalisten gezamenlijk onderzoek doen naar één thema.

Voor wie is deze regeling?
Deze regeling staat open voor journalisten die binnen een samenwerkingsverband onderzoek doen naar één thema. Een samenwerkingsverband bestaat uit journalisten vanuit verschillende regio’s binnen Nederland. Binnen een projectteam kunnen zowel freelancejournalisten als journalisten in dienst deelnemen.

Wat is het doel en context van de regeling?
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) wil uitzoeken op welke wijze de lessen en methoden uit cross border journalistiek kunnen worden toegepast op de grenzen die we binnen Nederland kennen. Zo wil het fonds het onderzoeksjournalistiek veld, en de netwerken die dit veld mede maken, van onderaf versterken. SvdJ gelooft dat dat noodzakelijk is vanwege de verschillen die er geografisch gezien zijn, als het aankomt op de aanwezigheid van goed georganiseerde journalistieke tegenmacht.

Het Stimuleringsfonds constateert dat grote verantwoordelijkheden zijn gedecentraliseerd en dat journalisten op elk niveau zich met gelijke thema’s geconfronteerd zien. Als journalisten uit verschillende regio’s vaker samenwerken, vergroten we daarmee de reikwijdte van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds stelt daarom via deze regeling subsidie beschikbaar, organiseert bijeenkomsten, faciliteert het ontstaan van nieuwe netwerken en deelt bestaande en opgedane kennis zo breed mogelijk.

Waarvoor is deze subsidie?
Het is een bijdrage aan gewerkte uren en onderzoeks- en productie kosten die komen kijken bij vooronderzoeken en de uitvoering van journalistieke onderzoeksprojecten. De bijdrage aan gewerkte uren is 36 euro per uur. Er kan tot maximaal 50.000 euro voor het gehele project worden aangevraagd (vooronderzoek + uitvoering van het onderzoek). Een project kan ook alleen bestaan uit een vooronderzoek (max 3 maanden) of uitvoering van het onderzoek (max 9 maanden).

Er is binnen deze regeling minimaal €275.000 beschikbaar. We kunnen dit subsidieplafond verhogen op basis van de kwantiteit en/of kwaliteit van de ontvangen subsidieaanvragen.

Een aanvraag indienen kan op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Foto: Wouter de Wilde

Ontdek meer

Vacature: hoofdredacteur Bureau Regio/voorzitter hoofdredacteurenoverleg (36 uur)

Nederland heeft dertien regionale publieke omroepen. Dit zijn L1, NH, Omroep Brabant, Omroep Flevoland, Omroep Gelderland, Omroep West,

12 07 2024

Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de

10 06 2024

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024