Omrop Fryslân Tsjil is de nieuwe app met Friese fimpjes voor kinderen

30-04-2020

Omrop Fryslân komt met een nieuwe app speciaal voor kinderen: de Omrop Fryslân Tsjil app. Kinderen kunnen daarmee in een veilige omgeving Friese filmpjes bekijken die voor hun leeftijd geschikt zijn. Omrop Fryslân heeft de app ontwikkeld, omdat kinderen en jongeren steeds vaker programma’s en filmpjes bekijken via apps en social media.

Steun van provincie Friesland
Uit een onderzoek onder kinderen door Omrop Fryslân blijkt dat bijna de helft van de Friese kinderen ook graag buiten schooltijd om naar Friestalige filmpjes wil kijken. Daarom heeft de regionale omroep, met steun van de provincie Friesland, de nieuwe Omrop Fryslân Tsjil app ontwikkeld. Kinderen van 2 tot en met 12 jaar kunnen met de app in een veilige omgeving Friese filmpjes streamen. De programma’s worden op leeftijd aangeboden, kinderen krijgen alleen de filmpjes te zien die voor hun leeftijd geschikt zijn.

Platform voor kinderen
Omrop Fryslân lanceert met ‘Omrop Fryslân Tsjil’ ook meteen de nieuwe naam van het platform voor kinderen. Het platform met een breed palet aan programma’s is voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar: Van Kening Hert & Harry Hazze tot WitWat en Jennifer to the Max. Eerder vielen alle programma’s onder de naam Skoal.tv, maar die naam past niet meer bij de manier waarop kinderen en jongeren kijken. De filmpjes worden zo gepresenteerd dat het voor hen aantrekkelijk is om naar te kijken, juist ook buiten de school om. De Friese taal en cultuur worden daarbij als ‘natuurlijk gegeven’ beschouwd, ze worden niet opgelegd, maar zijn altijd voelbaar in de sfeer van de filmpjes. Die sfeer draagt bij aan het aanvaarden van het Fries als een natuurlijke taal in Fryslân en stimuleert om het te spreken en te schrijven.

Op school
Omrop Fryslân Tsjil is voor docenten een goed hulpmiddel bij de lessen Fries en een mooie steun bij andere vakken. De content sluit aan bij de lesmethoden Fries door bruikbaar ondersteunend audiovisueel materiaal te bieden. Er is daarnaast aansluiting bij andere schoolvakken, of dat nu een andere taal of wiskunde, geschiedenis of biologie is. De Friese filmpjes kunnen daarmee geïntegreerd worden in andere lessen, zo hoeft de taal geen ‘vreemde eend in de bijt’ in het lesrooster te zijn.

Ontdek meer

Politiek verslaggever Maarten Brakema wordt journalistiek leider bij Den Haag FM

Maarten Brakema is aangesteld als journalistiek leider van Stadsomroep Den Haag, de lokale omroep van de hofstad.

16 02 2023

Nationale Hannie Schaft Herdenking te zien bij NH

NH zendt 18 december de Nationale Hannie Schaft Herdenking 2022 uit. De Hannie Schaftlezing is van Mpho Tutu van Furth.

16 12 2022

NOS Nieuws van de Week start op TV West

Het is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg speciaal voor mensen die het lastig vinden het nieuws te volgen.

01 09 2022