Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

10-06-2024

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de panelleden samen in Middelburg en was het onderwerp mentale gezondheid en media. Een breed en ingewikkeld thema, dat door jongeren zelf was aangedragen. 

Het was opvallend hoe open en eerlijk de gesprekken waren. Persoonlijke verhalen werden gedeeld, samen met bredere kennis en concrete ideeën voor de regionale omroepen. 

De groep bracht direct allerlei subthema’s, rondom mentale gezondheid en media, in. Gezamenlijk werd besloten dat het panel zich die avond zou richten op de invloed van media (zowel in positieve als negatieve zin), prestatiedruk en eenzaamheid.  

De jongeren gaven aan dat sociale media hen vaak een vertekend beeld geven van hoe hun leven zou moeten zijn. Ook werd de wens voor een inclusiever beeld uitgesproken, door middel van verhalen van jongeren die vergelijkbare levens leiden. Daarnaast vonden zij dat mentale gezondheid vaak negatief wordt geframed (bijvoorbeeld door te wijzen op de toename van burn-outs onder jongeren), terwijl ook de hulp en educatieve kant belicht zouden moeten worden. De energie en kwetsbaarheid in de groep waren bewonderenswaardig. 
 
Over het Jongerenpanel Media 
De RPO en de Nationale Jeugdraad (NJR) hebben samen het Jongerenpanel Media opgezet. Dit panel staat in het teken van het beter leren kennen van (het mediagedrag van) jongere doelgroepen. 


Het Jongerenpanel Media bestaat uit bijna 100 jongeren uit verschillende regio’s en met diverse achtergronden. Via een WhatsApp-groep wordt het panel bevraagd en worden ideeën getoetst. Daarnaast vinden er fysieke sessies plaats waar jongeren en omroepen in gesprek gaan over relevante maatschappelijke thema’s die gekoppeld zijn aan mediagedrag. 

De regionale omroepen zijn nauw betrokken bij het panel, met collega’s van elke omroep als aanspreekpunt voor het jongerenpanel. Uiteindelijk gaat elke regionale omroep aan de slag met de inzichten uit het jongerenpanel.  

Ontdek meer

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024

Muzikale Hemelvaart bij de regionale omroepen!

De muziekliefhebber kan zijn hart ophalen op Hemelvaartsdag! De regionale omroepen hebben veel moois in petto. Zo staat

02 05 2024