Subsidiemogelijkheden bij SVDJ voor onderzoeksjournalistiek

19-10-2022

Bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zijn op dit moment meerdere subsidies beschikbaar voor redacties en collectieven die zich (willen) richten op onderzoeksjournalistiek. Tot en met 4 november is de aanvraagperiode geopend van twee programma’s: ‘Samenwerking’ en ‘Ontwikkeling’.

Onderzoeksjournalistieke samenwerking
Dit programma staat open voor redacties die in samenwerkingsverband onderzoeksjournalistiek willen ontwikkelen en bedrijven. Naast samenwerking tussen mediaorganisaties staan we ook open voor samenwerkingsverbanden tussen media en onderwijs, bibliotheken of bijvoorbeeld andere maatschappelijke organisaties. Per project is er max €150.000 aan te vragen.

Onderzoeksjournalistieke ontwikkeling
Het spoor ‘Ontwikkeling’ is bedoeld voor lokale en regionale media die ervaring op willen doen met onderzoeksjournalistiek. Redacties die eerste of vervolgstappen willen zetten in de onderzoeksjournalistiek en naast hun nieuwspoot, verdieping willen aanbrengen in hun verslaggeving, kunnen deelnemen aan ons trainingsprogramma. Naast een redactioneel budget van €42.000, is er volop ruimte en geld om journalisten en leidinggevenden te trainen.

Onderzoeksjournalistiek versterken
De missie met deze programma’s is om onderzoeksjournalistiek bij mediaorganisaties te versterken, om zo de journalistieke controle op de macht verspreid over Nederland te vergroten. Daarbij heeft men specifiek oog voor regio’s en gemeenten waar deze controle onder druk staat.

Aanvraagperiode
Het is voor beide programma’s tot en met 4 november mogelijk om een aanvraag in te dienen voor subsidie en begeleiding. Meer informatie over de aanvraagprocedure en de programma’s is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Foto: Eric Brinkhorst
Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Visiebrief: Regionale en lokale laag omroepbestel moeten elkaar versterken

“Samenwerking en het gebruikmaken van elkaars kennis en capaciteiten tussen lokale en regionale omroepen vind ik daarom van groot belang."

30 05 2023

De Tegel voor Omroep Gelderland met ”De Ramp met de Phoenix’

Joske Meerdink en Diny van Hoften vielen in de prijzen met het winnen van De Tegel, een belangrijke journalistieke onderscheiding.

25 04 2023

Onvermoeibaar volgt RTV Noord het gasdossier

RTV Noord heeft twee verslaggevers op het dossier gaswinning, de consequenties en nasleep ervan gezet.

25 04 2023