Subsidiemogelijkheden bij SVDJ voor onderzoeksjournalistiek

19-10-2022

Bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zijn op dit moment meerdere subsidies beschikbaar voor redacties en collectieven die zich (willen) richten op onderzoeksjournalistiek. Tot en met 4 november is de aanvraagperiode geopend van twee programma’s: ‘Samenwerking’ en ‘Ontwikkeling’.

Onderzoeksjournalistieke samenwerking
Dit programma staat open voor redacties die in samenwerkingsverband onderzoeksjournalistiek willen ontwikkelen en bedrijven. Naast samenwerking tussen mediaorganisaties staan we ook open voor samenwerkingsverbanden tussen media en onderwijs, bibliotheken of bijvoorbeeld andere maatschappelijke organisaties. Per project is er max €150.000 aan te vragen.

Onderzoeksjournalistieke ontwikkeling
Het spoor ‘Ontwikkeling’ is bedoeld voor lokale en regionale media die ervaring op willen doen met onderzoeksjournalistiek. Redacties die eerste of vervolgstappen willen zetten in de onderzoeksjournalistiek en naast hun nieuwspoot, verdieping willen aanbrengen in hun verslaggeving, kunnen deelnemen aan ons trainingsprogramma. Naast een redactioneel budget van €42.000, is er volop ruimte en geld om journalisten en leidinggevenden te trainen.

Onderzoeksjournalistiek versterken
De missie met deze programma’s is om onderzoeksjournalistiek bij mediaorganisaties te versterken, om zo de journalistieke controle op de macht verspreid over Nederland te vergroten. Daarbij heeft men specifiek oog voor regio’s en gemeenten waar deze controle onder druk staat.

Aanvraagperiode
Het is voor beide programma’s tot en met 4 november mogelijk om een aanvraag in te dienen voor subsidie en begeleiding. Meer informatie over de aanvraagprocedure en de programma’s is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Foto: Eric Brinkhorst
Auteur: Regionale Publieke Omroep

Gerelateerde berichten

Vacature: Data-analist regionale publieke omroepen

Als data-analist help je mee om onze content beter onder de aandacht te brengen bij ons publiek, aan de hand van inzichten vanuit data.

01 12 2023

Save the date: AI-ethiek in de journalistiek

Op 8 februari 2024 organiseert de RPO, samen met Fontys Hogeschool, het congres ‘Een nieuwe code, AI-ethiek in de journalistiek’.

27 11 2023

Regiohelden komt naar… Fryslân

Op 11 april 2024 is Leeuwarden het kloppend hart van de regionale journalistiek: 'Grutsk op de regio.'

24 11 2023