RAB: “Meer radiobeluistering in coronatijd door informatie, sfeer en verbondenheid”

20-04-2020

Tijdens de coronacrisis blijft radio een baken, een vertrouwd medium voor informatie en entertainment. De luistertijd stijgt en de functies van radio zijn nu belangrijker dan ooit: amusement, vriendschap, positieve stemming, connectie met de (buiten)wereld en organisator van de dag. Het RAB, de vertegenwoordiger van de Nederlandse radiozenders, heeft onderzoek gedaan naar de rol en waarde van radio voor Nederlanders tijdens de intelligente lockdown.

Meer radioluisteren
Maar liefst 42% van de radioluisteraars geeft aan meer naar de radio te luisteren tijdens de coronacrisis. Het merendeel doet dat naar zijn favoriete radiozender(s); slechts 13% heeft een andere radiozender opgezocht. Mogelijk vinden Nederlanders het in deze crisistijd geruststellend om een bekende stem te horen, te lachen om een item in de vaste ochtendshow of dat ene mooie nummer ineens te horen. Nieuwszenders profiteren het meest van de groei, 32% van de luisteraars geeft aan meer naar de nieuwszenders te luisteren dan in de periode voor corona. Er wordt ook meer geluisterd naar muziekzenders, 14% luistert meer naar muziekzenders met dj’s en 16% meer naar non-stop muziekzenders. De regionale zenders zijn meer in trek bij 13% van Nederland.

Verbondenheid door radio
Volgens het onderzoek van het RAB is radio in tijden van corona belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws (37%), voor vermaak (26%), het creëren van sfeer (24%) en het verzetten van gedachten (19%). Verbondenheid van de luisteraar met de wereld om zich heen is altijd al een prominente functie van radio en in deze tijd wordt dat nog meer erkend. Van alle Nederlanders voelt 28% zich meer verbonden door radio te luisteren tijdens de coronacrisis. Daarnaast wordt 18% van de Nederlanders nu meer emotioneel geraakt door radio dan voor de coronacrisis. Tenslotte blijkt dat een kwart nu meer met vrienden en/of familie spreekt of appt over wat hij/zij op de radio hoort dan voor de coronacrisis.

Saamhorigheid en betrokkenheid
De meerderheid van Nederland (58%) vindt het goed dat er radio wordt gemaakt die inspeelt op het coronavirus. Vooral de saamhorigheid en betrokkenheid liggen hieraan ten grondslag. De aandacht voor de persoonlijke verhalen van luisteraars, het positieve nieuws, de samenwerkingen tussen radiozenders, bijvoorbeeld door het gelijktijdig draaien van ‘You’ll Never Walk Alone’’ en het gewoon dóórgaan van uitzendingen wordt als positief voor radio beschouwd.

Over het onderzoek
In opdracht van het Radio Advies Bureau heeft marktonderzoeksbureau Ruigrok Netpanel een online kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar radiobeleving tijdens de coronacrisis. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau voor Nederlanders van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1.052 Nederlanders de online vragenlijst volledig ingevuld. De datacollectie heeft plaatsgevonden van 8 t/m 14 april 2020.

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023