Nederlanders besteden gemiddeld 8,5 uur aan media

06-05-2019

De dertien regionale publieke zenders zijn, met hun programma’s en berichtgeving op televisie, radio en online, daar waar de Nederlander ook iedere dag weer is. Dat bevestigen de cijfers van Media:Tijd 2018. Uit het onderzoek naar de (media)tijdsbestedingen blijkt dat Nederlanders gemiddeld bijna 8,5 uur per dag media gebruiken. Er wordt dagelijks gemiddeld ruim 3 uur naar televisie/video gekeken, zo’n 2,5 uur naar radio/audio geluisterd, bijna een kwartier digitaal nieuws en berichten gelezen en 22 minuten gebruik gemaakt van sociale media.

Kijken: Groei on demand kijken
De totale kijktijd is afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Wel wordt er steeds meer uitgesteld en/of on demand naar televisie/video gekeken. Om kijkers de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld de (nieuws)programma’s en documentaires on demand te kijken, bieden de regionale omroepen deze ook online via het web en de app aan. Ook worden steeds meer online nieuwsberichten voorzien van video’s. Ondanks de groei van on demand kijken, blijft live televisie zeer dominant. Gemiddeld wordt er ruim 2 uur per dag naar live televisie gekeken. Opvallend is dat live televisie kijken voor 98% van de tijd op het televisietoestel gebeurt. De regionale omroep verzorgt veel live televisie met programma’s over bijvoorbeeld (breaking)nieuws en evenementen in de eigen regio.

Luisteren: live radio bepalende factor
Live radio is nog steeds de bepalende factor, vooral bij Nederlanders van 35 jaar en ouder. Zij luisteren dagelijks gemiddeld minimaal 2 uur naar live radio. Toch wordt er ook steeds meer naar audio on demand geluisterd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het luisteren naar podcasts. De dertien regionale omroepen hebben duidelijk ingespeeld op deze trend door steeds meer (nieuwe) programma’s als podcasts aan te bieden.

Lezen: Mannen lezen nieuws online
De regionale omroep maakt 24 uur per dag nieuwsberichten voor web en app. Uit Media:Tijd 2018 blijkt dat er dagelijks gemiddeld 14 minuten online gelezen wordt. Hier valt ook het lezen van nieuwsberichten onder. Mannen raadplegen nieuwssites- en apps vaker dan vrouwen.

Sociale media: Smartphone gebruikt voor socials
Er wordt gemiddeld 22 minuten per dag besteed aan sociale media. Het klikken, delen, liken en swipen op bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn gebeurt veelal op de smartphone: 62%. De regionale omroep maakt ook volop gebruik van sociale media, zoals door nieuwsberichten op Twitter te plaatsen, evenementen live op Facebook uit te zenden of nieuwsvideo’s op Instagram te zetten.

Media:Tijd
Media:Tijd is het onderzoek naar de (media)tijdsbesteding dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Stichting KijkOnderzoek (SKO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en het Platform Media-Adviesbureaus samen uitvoeren. Het volledige rapport over Media:Tijd 2018 is hier te lezen.

(bron: Media:Tijd 2018)

Ontdek meer

Jongerenpanel aan de slag met mentale gezondheid en media 

Op maandag 3 juni j.l. vond de derde panelsessie van het Jongerenpanel Media plaats. Dit keer kwamen de

10 06 2024

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

Er mag weer gestemd worden! Op donderdag is de verkiezing voor het Europees Parlement. Veel onderwerpen en thema’s

04 06 2024

DichterBijNieuws

Hoewel het overgrote deel van Nederland al jaren veel vertrouwen heeft in de Nederlandse mediamerken, is er een

02 05 2024