Meerjarenbegroting 2017-2021

15-09-2016

Ontdek meer

Begroting RPO 2019

Een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

14 09 2018

Begroting RPO 2018

De mediawereld is al vele jaren volop in beweging. Technologische ontwikkelingen maken het verkrijgen van informatie steeds toegankelijker voor iedereen.

14 09 2017