Breadcrum

Concessie voor RPO

03.12.2018

RPO krijgt concessie voor uitvoering regionale mediaopdracht.

Regio Tegel

RPO partner van de Regionale Tegel

03.12.2018

In 2019 wordt De Regio Tegel voor het eerst uitgereikt.

Onderzoeksjournalistiek zonder vaste woon- of verblijfplaats

Regeling onderzoeksjournalistiek

21.11.2018

Subsidie toegekend aan project van RPO en Follow the Money.

Verhalen van de Eerste Wereldoorlog

Documentaires bij zeven regionale omroepen

07.11.2018

Rond 11 november zenden zeven regionale omroepen documentaires uit over de Eerste Wereldoorlog.

Begroting RPO 2019

14.09.2018

Een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

Slob stimuleert onderzoeksjournalistiek

Structureel geld voor innovatie, projecten en opleidingen

29.06.2018

Vanwege het belang en de kwetsbaarheid van onderzoeksjournalistiek, stelt het Kabinet structureel € 5 miljoen euro beschikbaar om onderzoeksjournalistiek in Nederland te bevorderen.

Pilot regionale nieuwsvensters op NPO 2

Minister Slob stelt € 1,5 miljoen beschikbaar

28.06.2018

De komst van regionale nieuwsvensters op één van de landelijke tv-netten weer stap dichterbij.

Prix CIRCOM Regional

Eervolle vermeldingen voor Omroep West en Omrop Fryslân

28.05.2018

Twee eervolle vermeldingen voor Nederlandse regionale omroepen.

Jaarverslag 2017

15.05.2018

Het RPO jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden.

Digitale radio regionale omroepen

Bekostiging DAB+

02.05.2018

Brief aan Tweede Kamer

RPO is verhuisd

Nieuw bezoekadres en telefoonnummer

02.05.2018

RPO en ORN hebben samen een nieuw kantoor op het Media Park

Minister Slob reikt Gouden NL Award uit aan RTV Noord

'Graag gedaan hoor!'

04.04.2018

Vandaag zijn voor de zestiende keer de NL Awards uitgereikt, de onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen.

#LROJ18

Doorgaan waar anderen ophouden

03.04.2018

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) organiseert op 21 april de Trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek. De RPO is participant van deze dag.

De Regio Vecht Terug

25 april 2018

30.03.2018

In de regio gebeuren massa’s mooie dingen.

 

Als het over regionale journalistiek gaat, is de toon vaak bezorgd. Maar in de regio gebeuren massa’s mooie dingen.

Tijdens het congres De Regio Vecht Terug gaan we de successen vieren, geleerde lessen delen en vooral met een frisse blik naar de toekomst kijken.

Van regionale onderzoeksjournalistiek tot innovatieve start-ups en veelbelovende samenwerkingen.

25 april wordt ook een grootschalig verkiezingsonderzoek naar de invloed van nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd en aangeboden aan minister Arie Slob.

 

De Regio Vecht Terug is een initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en wordt georganiseerd in samenwerking met de RPO, de VVOJ, NVJ en NLPO.

Als je bij een regionale omroep werkt kan je tickets kopen met korting – € 15,- i.p.v. € 20,- per persoon – waarvoor je consumptiemunten krijgt die je gedurende de dag kan besteden.

Gebruik hiervoor kortingscode @RPO-KRTNG

 

Kijk voor het programma en het kopen van tickets op www.regiovechtterug.nl

 

25 april 2018 | Muntgebouw Utrecht

 

Minister Slob reikt Gouden NL Award uit

Bekendmaking tijdens NL Media Event op 4 april

28.03.2018

Minister Arie Slob zal op woensdag 4 april a.s. in het Natlab in Eindhoven de jaarlijkse uitreiking van de NL Awards bijwonen. Tevens zal hij bij deze gelegenheid de Gouden NL Award 2017 uitreiken.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Volg alles bij de regionale omroepen

21.03.2018

De regionale omroepen besteden uitgebreid aandacht aan de Gemeenteraadsverkiezingen. 

Nominaties NL Awards 2017 bekend

Onderscheiding voor de beste producties van de regionale omroepen

20.03.2018

Vandaag zijn de nominaties bekend gemaakt voor de NL Awards, de onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. De oogst van dit jaar biedt een breed scala aan eigen nieuws, duiding, verhalen en documentaires uit de regio. Genomineerd zijn onder meer items over de gezondheidsrisico's van de geitenhouderij, Limburgse kerstliedjes, een Q&A live op Facebook en een portret van een familie in het Groningse aardbevingsgebied.

Kamer stemt in met wijziging Mediawet

Wetsvoorstel maximering aantal regionale omroepen als hamerstuk aangenomen

15.02.2018

De Tweede Kamer heeft als hamerstuk ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2018 dat ertoe strekt dat het aantal regionale publieke omroepen in Nederland wordt gemaximeerd op het huidige aantal per provincie.

Maximering aantal regionale omroepen

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer

30.01.2018

Het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2018 strekt ertoe dat het aantal regionale publieke omroepen in Nederland wordt gemaximeerd op het huidige aantal per provincie.

Onderhandelaarsresultaat cao publieke omroep

Werkgevers en werknemers bereiken onderhandelaarsresultaat cao publieke omroep 2017-2018

23.01.2018

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroep hebben met de vakbonden een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor omroepmedewerkers. Er komt een structurele loonsverhoging van 1,4% over 2017 en in juli 2018 worden de lonen nog eens met 1,5% verhoogd.

Samenwerking NOS en regionale omroep verdiept zich verder

Voor de periode 2018 tot en met 2020 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend

04.01.2018

De NOS en de regionale omroepen hebben in 2017 bijna 2500 radio- en televisiebijdrages met elkaar uitgewisseld. Regionaal nieuws werd via de site en de app van de NOS meer dan 130 miljoen keer gelezen. Dat blijkt uit het overzicht van Bureau Regio, de aparte redactie van de regionale omroepen op de nieuwsvloer van de NOS in Hilversum. Bureau Regio verzorgt ook de regionale nieuwsblokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur.

Offerteaanvraag CDN Dienstverlening

27.12.2017

Op 27 december 2017 is een onderhandse inkoopprocedure gestart voor het leveren CDN-diensten aan regionale publieke omroepen.

Bereik regionale omroepen neemt toe

Steeds meer mensen worden bereikt met online kanalen

20.12.2017

Het bereik van de regionale online kanalen is sterk gestegen in de afgelopen 3 jaar. De kijkers en luisteraars blijven trouw aan de regionale zenders. In 2017 kijken en luisteren er evenveel mensen als in 2015. Zij geven de regionale omroep een ruime voldoende met een 7,3.

Maximering aantal regionale omroepen

15.12.2017

Vandaag is door het Ministerie van OCW bekendgemaakt dat de ministerraad op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft ingestemd met een voorgenomen wijziging van de Mediawet die voorziet in maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie op het huidige aantal.

Beleidsregels governance en interne beheersing

Het Commissariaat voor de Media heeft nieuwe Beleidsregels governance en interne beheersing vastgesteld

12.10.2017

De nieuwe Beleidsregels over de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media-instellingen zijn op 12 oktober 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Kabinet wil stevige publieke omroep

De RPO heeft waardering voor de inzet van het Kabinet voor een robuuste regionale publieke omroep

10.10.2017

Uit het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord blijkt dat het nieuwe Kabinet gaat bijdragen aan een stevige publieke omroep op alle niveau’s. Een stevige publieke omroep is nodig vanwege het veranderende medialandschap waar grote internationale bedrijven de markt domineren en informatie digitaal gratis toegankelijk is.

Advisering over Concessiebeleidsplan

Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur adviseren over het concessiebeleidsplan van de RPO

09.10.2017

Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur hebben op basis van artikel 2.60m tweede lid van de Mediawet geadviseerd over het Concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio dat de RPO mede namens de regionale omroepen op 1 juni aanbood aan de staatssecretaris van OCW. Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur zijn in hun adviezen aan staatssecretaris Dekker van OCW positief kritisch over het Concessiebeleidsplan.

Begroting RPO 2018

14.09.2017

De mediawereld is al vele jaren volop in beweging. Technologische ontwikkelingen maken het verkrijgen van informatie steeds toegankelijker voor iedereen.

Onderzoek naar journalistiek

14.07.2017

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft de Tweede Kamer via een brief geïnformeerd over het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de motie Heerma/Mohandis.

De motie stelt dat de journalistieke sector er in economische zin slecht voor staat en vraagt de regering nieuw onderzoek te doen naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland.

Aanbesteding personeels- en salarissysteem

04.07.2017

Op 27 juni is een openbare Europese aanbesteding gestart voor het leveren van een personeels- en salarissystemen voor de regionale omroep.

Brochure Commissariaat over samenwerking publieke omroepen

01.07.2017

Het commissariaat voor de Media heeft een brochure over samenwerking door publieke omroepen met andere partijen gepubliceerd. De uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van publieke omroepen – van landelijk tot lokaal – die een project willen starten met andere partijen. Ook samenwerkingspartners zoals (media)bedrijven, culturele instellingen of erkende onderwijsinstellingen kunnen er gebruik van maken, om samenwerkingsmogelijkheden met publieke omroepen te verkennen.

Eerste concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep

27.06.2017

De Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft onlangs aan staatssecretaris Sander Dekker het allereerste concessiebeleidsplan van de regionale omroep aangeboden. In dit concessiebeleidsplan wil de RPO samen met de dertien regionale omroepen in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen naar de samenleving voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. De RPO is de opvolger van stichting ROOS, het samenwerkingsverband van de dertien regionale publieke omroepen in Nederland. Op 1 juli aanstaande gaat ROOS in zijn geheel op in de RPO.

Concessiebeleidsplan 2017-2025

01.06.2017

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Maar onze ambities reiken verder: diepgeworteld in de samenleving willen we er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

Jaarverslag 2016

31.05.2017

Hier kunt u het allereerste jaarverslag van Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) downloaden.

Regeling financiele verantwoording regionale omroepen

16.02.2017

Er is een nieuw Handboek financiële verantwoording regionale omroepen. De ontwerpregeling hiervoor met het nieuwe handboek is vandaag door staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

Pilot voor regionale vensterprogrammering

Staatssecretaris Dekker wil een proef om te bezien in welke vorm vensterprogrammering haalbaar is.

14.02.2017

Om te bezien in welke vorm vensterprogrammering haalbaar is, moet op kleine schaal in de Nederlandse context een proef gedaan worden. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer. Regionale nieuwsvensters op een landelijk tv-net is dat er dagelijks regionale nieuwsbulletins van 3 a 4 minuten rond bijvoorbeeld het NOS-journaal van 18:00 worden uitgezonden waarbij de kijker in zijn/haar provincie de ‘eigen’ regionale omroep ziet.

Meerjarenbegroting 2017-2021

15.09.2016

Hier kunt u de eerste begroting van de RPO als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet lezen.

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden