Eerste concessiebeleidsplan Regionale Publieke Omroep

27-06-2017

In het concessiebeleidsplan staan de plannen van de regionale omroepen voor de toekomst. De regionale omroep wil in iedere regio hoogwaardige, cultuureigen en onafhankelijke journalistiek waarborgen. Ook wil de regionale omroep verslag doen als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. De komende jaren wordt volop ingezet op ‘online’ en interactie met het publiek.

Het belang van een adequate mediavoorziening op regionale schaal neemt steeds verder toe. Decentralisatie van overheidstaken maakt bewaking van het regionale en lokale bestuur belangrijker dan ooit. Onder andere de Tweede Kamer, het Kabinet en de Raad voor Cultuur hebben zich al uitgelaten over de zorgelijke positie van de regionale en lokale journalistiek. Op niet-landelijk niveau vindt al jaren verschraling van de private en publieke nieuwsvoorziening plaats. Bij de regionale omroep is door bezuinigingen en teruggelopen reclame-inkomsten het budget sinds 2010 met € 35,9 miljoen afgenomen en daardoor zijn 250 fulltimebanen verloren gegaan. Dat is natuurlijk niet zonder consequenties geweest voor het media-aanbod op lokaal en regionaal niveau.

Jack de Vries, voorzitter van ROOS: “Dit eerste concessiebeleidsplan is door de 13 omroepen en de RPO gezamenlijk geschreven. We spreken daarin onze ambities uit voor een toekomstbestendige omroep in een medialandschap dat voortdurend in beweging is. We leggen hiermee een stevige basis voor een hoogwaardige, herkenbare en moderne publieke mediavoorziening. Maar de toekomstige financiering van de regionale omroep staat door almaar teruglopende reclame-inkomsten en kosten die harder stijgen dan de inflatiecompensatie steeds verder onder druk. De regionale journalistiek kan een stevige impuls dan ook goed gebruiken.”

Net als de landelijke omroep krijgt ook de regionale omroep een concessie. Dat is het gevolg van een wijziging van de Mediawet in 2016. Door de wijziging is de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau in het leven geroepen. ROOS, sinds 1988 het samenwerkingsverband van de dertien regionale omroepen, gaat per 1 juli op in de RPO en organisatie, bestuur en raad van toezicht houden op te bestaan. Door de fusie van ROOS en de RPO worden de activiteiten ontdubbeld en in één organisatie (de RPO) georganiseerd.

De afgelopen jaren hebben de bezuinigingen en organisatorische veranderingen veel gevraagd van de regionale omroep en de medewerkers. Met de fusie en het concessiebeleidsplan wordt een periode van veranderingen afgesloten en kijken we weer vooruit. De Vries: “De sector vraagt om bestuurlijke en organisatorische rust en wil zich weer volledig richten op de uitvoering van de taakopdracht: het maken en verspreiden van op de eigen regio gericht media-aanbod.”

Het volledige concessiebeleidsplan is te lezen op http://liefdevoorderegio.nl.
Een belangrijke doelstelling in het concessiebeleidsplan is dat het bereik van de regionale omroep de komende jaren toeneemt; de regionale omroep wil dat meer mensen de verhalen van de omroepen zien, horen en lezen. Jack de Vries: “Zo zijn we in overleg met de NPO om de succesvolle samenwerking tussen de regionale omroepen en de NOS op NPO1 verder uit te breiden door zogeheten nieuwsvensters per regio rond het NOS-journaal te realiseren. Die regionale nieuwsvensters moeten er wat ons betreft wel zo snel mogelijk komen. Ook is naast de samenwerking tussen de regionale publieke omroepen onderling de samenwerking met de lokale omroepen een prioriteit om de nieuwsvoorziening op niet-landelijk niveau te versterken.”

 

Auteur: redfactory

Gerelateerde berichten

Vacature: Data-analist regionale publieke omroepen

Als data-analist help je mee om onze content beter onder de aandacht te brengen bij ons publiek, aan de hand van inzichten vanuit data.

01 12 2023

Save the date: AI-ethiek in de journalistiek

Op 8 februari 2024 organiseert de RPO, samen met Fontys Hogeschool, het congres ‘Een nieuwe code, AI-ethiek in de journalistiek’.

27 11 2023

Regiohelden komt naar… Fryslân

Op 11 april 2024 is Leeuwarden het kloppend hart van de regionale journalistiek: 'Grutsk op de regio.'

24 11 2023