Concessiebeleidsplan 2017-2025

01-06-2017

Op 1 juni 2017 is het allereerste concessiebeleidsplan RPO aan de staatssecretaris van OCW aangeboden.

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. De regionale samenleving wordt in het concessiebeleidsplan centraal gesteld en beschreven wordt wat de regionale publieke omroepen en de RPO in het Nederlandse mediabestel voor de samenleving willen betekenen. Wie en wat de regionale publieke omroepen moeten zijn, waarvoor en waar ze staan en wat ze zullen doen om te berichten over de plek waar ons publiek zich zo thuis voelt.

Dit concessiebeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Het betreft de concessieperiode 2017-2025 die in twee planperiodes wordt ingedeeld: de periode tot en met 2020 en de periode 2021 tot en met 2025. De eerste planperiode is er één van ingroeien en wordt in aanloop naar de tweede periode afgesloten met een evaluatie.

Omdat dit het eerste concessiebeleidsplan is wordt deze periode gebruikt om het juiste samenspel te vinden tussen de belangrijkste partijen: de RPO, de regionale omroepen, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media.

De concessie die op basis van dit concessiebeleidsplan aan de RPO zal worden verstrekt, moet de RPO en de regionale publieke omroepen met elkaar verbinden en de basis vormen voor een gezamenlijke beleidscyclus. De Mediawet bepaalt dat de begrotingen van alle regionale publieke omroepen zijn afgestemd op de begroting van de RPO. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in dit concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de voortschrijdende meerjarenbegroting van de RPO en de begrotingen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt.

Het concessiebeleidsplan leest u op de webpagina Liefdevoorderegio.

 

Ontdek meer

De regionale publieke omroepen vernieuwen DAB-ontvangst.

De DAB-ontvangst van de radiozenders van de dertien regionale publieke omroepen wordt vernieuwd. Hierdoor  wordt de geluidskwaliteit verbeterd

12 08 2022

Advisering over Concessiebeleidsplan

Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur hebben op basis van artikel 2.60m tweede lid van de Mediawet geadviseerd over het Concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio dat de RPO mede namens de regionale omroepen op 1 juni aanbood aan de staatssecretaris van OCW. Het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur zijn in hun adviezen aan staatssecretaris Dekker van OCW positief kritisch over het Concessiebeleidsplan.

09 10 2017