Begroting RPO 2018

14-09-2017

Dat heeft tot gevolg dat de professionele journalistieke organisaties hun meerwaarde scherp in de gaten moeten houden en duidelijk moeten maken aan het publiek. Dat vraagt om een klantgerichte, flexibel ingerichte organisatie, een open houding ten opzichte van nieuwe mogelijkheden, platformen en daaruit voortvloeiende verandering van bestaande werkwijzen.

Regionale omroepen zijn er voor het publiek en ze dienen de regionale samenleving. Dat doen ze met onafhankelijke, kritische en betrouwbare journalistiek; met culturele en educatieve programma’s waarin de kijkers en luisteraars hun omgeving herkennen; ze doen het met live-verslagen van evenementen voor de mensen thuis, onderweg of op vakantie via radio en, tv, de computer, tablet of mobiele telefoon.

In het Concessiebeleidsplan 2017-2025 (CBP) hebben de regionale omroepen de ambities beschreven. In deze begroting wordt beschreven hoe de sector de ambities in en vanaf 2018 wil realiseren. De regionale omroepen zijn gevraagd hun begroting aan te laten sluiten op de ambities van het CBP. In deze RPO-begroting is de rode draad opgenomen hoe de omroepen de doelstellingen, zelf of gezamenlijk, uitvoeren en zijn vele concrete voorbeelden van omroepen opgenomen over hoe invulling gegeven wordt aan de ambities. De regionale omroepen gaan in de eigen begrotingen nog in meer detail in op de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de regionale mediadienst in de eigen regio.

 

Ontdek meer

Begroting RPO 2019

Een goede, pluriforme, nieuws- en informatievoorziening in de regio.

14 09 2018

Meerjarenbegroting 2017-2021

Hier kunt u de eerste begroting van de RPO als bedoeld in artikel 2.169a van de Mediawet lezen.

15 09 2016