Akkoord over nieuwe omroep-cao 2022-2023

15-03-2022

Mede dankzij de steun vanuit de achterban van deze drie vakbonden kan er een handtekening worden gezet onder een cao-akkoord dat zorgt voor een structurele loonsverhoging voor alle werknemers van de landelijke publieke omroepen (NPO) en regionale publieke omroepen (RPO).

De nieuwe cao is afgesloten voor twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2023. Onderdeel van de nieuwe cao betreft een structurele loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van 1% per 1 juli 2022 en per 1 januari 2023 nogmaals een structurele verhoging met 2%.

Paul Doop, namens de raad van bestuur van de NPO: “Dit is goed nieuws voor al die betrokken en hardwerkende omroepmedewerkers die juist nu extra waardering van hun werkgever goed kunnen gebruiken. Er is de afgelopen jaren onder grote druk en spanning gewerkt en dat zal ook de komende tijd niet minder worden. Daarom is het snelle caoakkoord extra te prijzen.”

Jan Müller, directeur van de RPO: “We zijn blij dat we dankzij constructief overleg met de bonden sneller dan ooit tevoren tot een realistisch pakket aan afspraken zijn gekomen. Een pakket waarmee we als werkgevers onze waardering uitspreken voor de inzet van al onze medewerkers, ook in moeilijke tijden.”

De volgende afspraken maken deel uit van de nieuwe cao:

Tijdelijke contracten
In het gezamenlijke streven naar meer werkzekerheid voor werknemers van de publieke omroepen wordt in de nieuwe cao de percentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bijgesteld. De ruimte voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt hiermee met een kwart verminderd.

Hybride werken
Ook voorziet de cao in nieuwe afspraken over hybride werken, dat wil zeggen; een deel van de werkweek op kantoor/locatie en een deel van de werkweek ‘plaats-onafhankelijk werken’.

Gelijke beloning
Een onderzoek dat onlangs in het kader van deze cao-onderhandelingen werd uitgevoerd naar gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, wees uit dat er van beloningsverschillen in de meeste functiegroepen binnen de publieke omroep nagenoeg geen sprake meer is. Wel zijn vrouwen nog minder vertegenwoordigd in de hoogste salarisschalen. Omroepwerkgevers zullen hier gedurende de looptijd van de nieuwe cao extra aandacht aan besteden.

Andere onderwerpen
Het aanvullend geboorteverlof voor partners van vijf weken zal worden aangevuld tot 100% van het salaris. Ook komt er extra aandacht voor rouwverwerking en bij overlijden van directe familieleden worden vijf extra verlofdagen toegekend.

De nieuwe cao geldt voor in totaal 5.489 mediamakers: 4.061 werken voor de Nederlandse Publieke Omroep en 1.428 voor de Regionale Publieke Omroep (RPO). De betrokken vakbonden zijn de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), FNV Kunsten Media & Cultuur en CNV Vakmensen.

Broadcast Magazine: Meer vaste contracten bij publieke omroep door nieuwe cao

Ontdek meer

Lokale en regionale omroepen bundelen krachten met journalistieke alliantie

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Regionale Publieke Omroep (RPO) hebben een alliantie gesloten gericht op

15 02 2024

Broadcast Magazine: De week van Jan Müller

Deze week neemt Jan Müller, directeur-bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep, de lezers van Broadcast Magazine mee in zijn week.

13 06 2023

Jaarverslag 2022: Midden in de regio

Als maker en verspreider van regionaal nieuws en drager van de regionale cultuur staan we midden in de regio. Ga naar het online jaarverslag.

31 05 2023