Advisering over Concessiebeleidsplan

09-10-2017

De in het Concessiebeleidsplan (CBP) geformuleerde doelstellingen zijn naar de mening van het Commissariaat belangrijk en leiden in zichzelf tot een toegevoegde waarde van de regionale omroep. Het Commissariaat pleit wel voor een verdere uitwerking van de doelstellingen die in het CBP zijn verwoord en dan met name van de manier waarop regionale omroepen uitvoering zullen geven aan de publieke mediaopdracht. Ook zou het Commissariaat voor de Media graag een visie zien over de manier waarop de RPO zijn coördinerende taak gaat invullen.

De Raad voor Cultuur waardeert de ambitie die uit het plan spreekt. Maar de Raad vindt dat de regionale omroepen net als andere media, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw moeten definiëren. Een heldere analyse en daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen vindt de Raad nog ontbreken in het ingediende CBP en de Raad bepleit daarom eveneens een nadere uitwerking. De Raad voor Cultuur stelt dat de verzorgingsgebieden van de regionale omroep niet langer langs de provinciegrenzen zou moeten lopen maar dat de regionale omroep meer moet doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Dat kan volgens de raad door meer samenwerking te zoeken met lokale mediapartijen en initiatieven.

Het concessiebeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Het betreft de concessieperiode 2017-2025 die in twee planperiodes wordt ingedeeld: de periode tot en met 2020 en de periode 2021 tot en met 2025. De eerste planperiode is er één van ingroeien en wordt in aanloop naar de tweede periode afgesloten met een evaluatie. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in dit concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de voortschrijdende meerjarenbegroting van de RPO en de begrotingen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt. De uitwerking waar het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur om vragen zal waar nodig dus nog plaatsvinden. Wettelijk bepaald is echter dat provinciegrenzen (de randen van) het verzorgingsgebied van de regionale omroepen zijn en deze kunnen dus niet worden losgelaten.

De gehele adviezen van het Commissariaat voor de Media en van de Raad voor Cultuur zijn gestuurd aan demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zijn opvolger zal een beleidsreactie geven en de concessie voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau aan de RPO verstrekken. Wanneer dat gebeurt is niet bekend nu op korte termijn een nieuw Kabinet zal aantreden.

 

Ontdek meer

De regionale publieke omroepen vernieuwen DAB-ontvangst.

De DAB-ontvangst van de radiozenders van de dertien regionale publieke omroepen wordt vernieuwd. Hierdoor  wordt de geluidskwaliteit verbeterd

12 08 2022

Concessiebeleidsplan 2017-2025

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Maar onze ambities reiken verder: diepgeworteld in de samenleving willen we er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

01 06 2017