Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) 

De stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet vanaf 31 mei 2016 het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke omroep in Nederland.


Missie

De RPO versterkt de nieuws- en informatievoorziening en het cultuurdragerschap door regionale omroepen.


Visie

Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheidenheid. Het belang van een onafhankelijke en krachtige regionale journalistieke infrastructuur neemt toe. Een efficiënte uitvoering van de regionale mediaopdracht door de regionale omroep is noodzakelijk. 

De RPO verenigt en vertegenwoordigt de regionale publieke omroep in Nederland. Alert en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media. De RPO bevordert samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van kennisuitwisseling en innovatie versterkt de RPO de functie van de regionale publieke omroep. Met liefde voor de regio.


Kernwaarden

Alert, betrokken, verbindend. 


Concessiebeleidsplan 'Liefde voor de regio'
In het eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de RPO samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Maar onze ambities reiken verder: diepgeworteld in de samenleving willen we er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

Op 1 juni 2017 is het allereerste concessiebeleidsplan RPO aan de staatssecretaris van OCW aangeboden.


Ontstaan RPO
De oprichting van de stichting vloeide voort uit beleid van het Kabinet Rutte-Asscher en een wijziging van de Mediawet met het doel te komen tot een voor alle regionale omroepen gemeenschappelijk begrotings- en verantwoordingscyclus en meer onderlinge samenwerking.

Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) heeft de stichting RPO opgericht in 2016. ROOS, sinds 1988 het samenwerkingsverband en overlegorgaan van de regionale omroepen, is per 1 juli 2017 in de RPO opgegaan via een juridische fusie.

 

Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden