Organisatie 

De RPO kent vanuit de Mediawet een raad van toezicht en het bestuur. Daarnaast kent de RPO het statutaire orgaan Overleg Regionale Omroepen.

 

 Statuten Stichting Regionale Publieke Omroep

 

Raad van toezicht

Alle leden van de raad van toezicht van de RPO zijn per 31 mei 2016 bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 5 jaar. Herbenoeming is eenmaal voor een aansluitende periode mogelijk. De raad van toezicht kent de volgende samenstelling:

 • De heer Rein van der Kluit, voorzitter
 • Mevrouw Babette Aalberts, lid
 • Mevrouw Danielle Jansen Heijtmajer, lid
 • Mevrouw Maria Henneman, lid
 • De heer Roeland Stekelenburg, lid

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht wordt op grond van artikel 2.60d, vierde lid van de Mediawet vastgesteld door de minister van OCW. De vaste vergoeding voor het voorzitterschap bedraagt op jaarbasis € 17.500,- en voor een lid van de raad van toezicht € 12.500,-.

 

 Profiel raad van toezicht RPO

 Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht RPO

 Reglement raad van toezicht RPO

   

 Rooster van aftreden raad van toezicht RPO

 

Bestuur

Bij oprichting van de stichting Regionale Publieke Omroep op 26 mei 2016 is de heer Gerard Schuiteman als bestuurder van de RPO benoemd. Na benoeming van de raad van toezicht heeft de raad, op basis van de Mediawet van dat moment, de heer Schuiteman per 1 juni 2016 met instemming van de staatssecretaris van OCW benoemd tot bestuurder van de RPO.

Nevenfuncties van de bestuurder uit hoofde van de hoofdfunctie:

 • Lid bestuur, secretaris van de Werkgeversvereniging voor de Media (onbezoldig)
 • Lid bestuur, vice-voorzitter van de Pensioenraad PNO Media (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Omroepwerkgevers (onbezoldigd)

 

 Profiel bestuur RPO


 Reglement bestuur RPO

 
 

 Organogram RPO

 

Overleg Regionale Omroepen

De stichting RPO kent een overleg van regionale omroepen (Overleg Regionale Omroepen), bestaande uit de (enig) bestuurders van de regionale publieke media-instellingen. Het Overleg Regionale Omroepen biedt een platform voor overleg en samenwerking tussen de regionale publieke media-instellingen en de RPO. Het Overleg Regionale Omroepen is bevoegd gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het bestuur van de RPO.

Indien een bestuur van een regionale publieke media-instelling uit meer dan één persoon bestaat, wordt de desbetreffende regionale publieke media-instelling in het Overleg Regionale Omroepen vertegenwoordigd door de bestuurder die daartoe wordt aangewezen door het bestuur van die regionale publieke media-instelling.

De samenstelling van het Overleg Regionale Omroepen is als volgt:

 • De heer G. Lensink (Stichting RTV Noord) - vice-voorzitter
 • Mevrouw N. Hiddema (Stichting Omrop Fryslân)
 • De heer H. Binnendijk (Stichting RTV Drenthe)
 • De heer M.G.J. Oude Wesselink (Stichting RTV Oost)
 • De heer G.C. van Kleef (Stichting Omroep Gelderland) - voorzitter
 • De heer P.J.M. van der Lugt (Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland)
 • De heer A.M. Berends (Stichting Omroep Flevoland)
 • De heer P.J.M. van Gessel (Stichting RTV NH)
 • De heer J.G. Milo (Stichting Omroep West)
 • De heer B. Klaver (Stichting Regionale Omroep Rijnmond eo)
 • Mevrouw M. Schoonen (Stichting Omroep Zeeland)
 • De heer J.W.H. Lemckert (Stichting Omroep Brabant)
 • De heer L. Hauben (L1-Stichting Omroep Limburg)

 


Vind hier alles over RPO, beleidsplannen, nieuwsitems, rapporten en jaarverslagen.

 
logo of rpo

Adres

Bezoekadres:
Mediacentrum, derde verdieping
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

Postadres:
Postbus 913
1200 AX Hilversum

Contact

Telefoon:
035-6258070

E-mail:
contact@stichtingrpo.nl

rpo facebookpagina    rpo twitter feeds

 

Privacyverklaring  Algemene voorwaarden